Kultuuriprotsessid Interneti kogukondades. Narratiivid, väärtushinnangud ja kohaloome

ETF grant 8137, kestus: 1.01.2010-31.12.2013

Grandi perioodil toetutakse seni vaatluse all olnud kogukondadele (ajutised ja püsivad on-line-rühmad, nagu geopeitus, SF, spordifännid, lemmikloomaomanikud, raskete või ravimatute haiguste põdejad); professionaalide ja mitteprofessionaalide kommunikatsioon paaris keskkonnas (meedikud versus patsiendid ja nende lähedased; astronoomid versus amatöörid jai avalike foorumite anonüümsed kajastused). Nimetatud valdkondades arvestatakse, et küsitluste ja analüüside kaudu on kirjeldatud kogukondade identiteedi ja isiklike suhete kujunemise protsessid ja iseloomustatud peamised küberkommunikatsiooni liigid koos nendega kokkukuuluva tekstiloominguga, samuti on leitud osa tunnuslikke väärtushinnanguid. Antud grandiperioodi jooksul kujunevad peamisteks küsimusteks 1) kohaloomise mehhanismid ja sellega nähtused nagu kohanostalgia, kohalooming, küberruumi loomine folkloori abil, Y.Tuani kirjeldatud unistuste maastikute fenomen. 2) traditsioonilise folkloori rakendamine küberlokaalsuse konstrueerimisse; 3) Narratiivimudelid Internetis ja nende kasutamine erinevates situatsioonides, 4) traditsioonilise folkloori rakendamine isikiliku identiteedi demonstreerimiseks; 5) väikeste universaalse motiivistikuga isikujuttude kasvutendentsid ja nende funktsioonid, 6) Folkloori kasutamine kommertssaitidel.

Projekti juht: Mare Kõiva, PhD, EKM Folkloristika osakonna vanemteadur. Uurimisteemad: on-line-meditsiin ja on-line religioon, narratiivimudelid.

Projektilised:

Mare Kalda, EKM folkloristika osakonna teadur, uurimisvaldkond geopeitus, aardepärimus internetis, intertekstuaalsus;

Eda Kalmre, EKM folkloristika osakonna vanemteadur. Uurimisteemaks tänapäeva tüdrukute sotsialiseerumine läbi traditsiooniliste vormide ja praktikate Internetis.

Andres Kuperjanov, EKM folkloristika osakonna teadur – astronoomia, teaduse ja pseudoteaduse vahekord veebis, teaduse folkloriseerumine

Piret Voolaid, EKM folkloristika osakonna teadur - spordifännid, nende veebiväljundid ja kommunikatsioon, veebiandmebaaside problemaatika.

Liisa Vesik, EKM folkloristika osakonna assistent-toimetaja, lemmikloomakultuur ja SF-kogukond, andmeanalüüs.

Assotsieerunud liikmed:

Maria Jelenevskaya, Technion, Israel Institute of Technology, Department of Humanities and Arts

Larisa Fialkova, University of Haifa, Department of Hebrew and Comparative Literature

   Järgnevalt valik sarjast WORKING PAPERS: referaate, ettekandeid, esitlusi


Medica VII. People vs the Natural and the Artificial. Power relations. Abstracts

Mare Kalda. Ühine infoplatvorm või lihtsalt lugudejutustamine Internetis? (Elva 2010)

Andres Kuperjanov. From Moon to Great Wain (Shillong 2011)

Mare Kõiva. Makeing the Ritual Space and Place (Lisbon 2011)

Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. The Druzhe Tito figure on YouTube (Lisbon 2011)

Liisa Vesik. Contemporary Estonian Pupil Dog Lore (Lisbon 2011)

Mare Kõiva. Calendar feasts: politics of adoption and reinstatement (Krosno 2011)

Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Signs of Giants in the Islands (Malta 2011)

Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Back in the First Class. Rituals connected with the finishing School (Ljubljana 2011)

Mare Kõiva. The Soul in Contemporary Estonian Tradition (Pecs 2012)

Mare Kalda. Artiklist uurimuseni: Ida-Viru nähtamatud kohalood (Rogosi 2012)

Mare Kalda. Does the money spell work? Women's Conversation via an Estonian Online Forum (Göttingen 2012)

Mare Kõiva, Liisa Vesik. “Yurop” According to Estonians: Some Ethnic Stereotypes 2 (Göttingen 2012)

Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. The view from the Migrants Window (Plovdiv 2012)

EKM Fo , EFI  
Kujundus Mare Kõiva
Pilt mare
© 'Mare 2010