Keelest meeleni

EKM FO väljasõiduseminari teeside sisukord 26.-28. juuni 2006 Vormsi, Rumpo k., Norrenda t. Tartu 2006


Tiitli pööre:
Koostanud: Mare Kõiva
Keeletoimetaja: Luule Krikmann
Küljendus: Liisa Vesik
ISBN-13: 978-9949-418-49-7
ISBN-10:9949-418-49-6
© EKM rahvausundi ja meedia
töörühm

    Teesid    
    PDF    Staroobriatcheskaia eshatologia v konce 20. - nachale 21. stoletia (na materiale popovtsev Rumõnii) - Ekaterina Anastasova, Bulgaaria. lk 5

Gümnaasiumiõpilaste kõnekäändude-alasest teadmusest küsitluse põhjal - Anneli Baran. lk 6

Mitmekülgne pärandmaastik - Raivo Kalle. lk 7

Sõnajärjemallid komi keeles - Nikolai Kuznetsov. lk 9

Puujumalate aeg - Mare Kõiva. lk 11

Pärandi säilitamisest maastikul: looduslike pühapaikade näitel - Marju Kõivupuu. lk 13

Poliitilised anekdoodid tänapäeva Eestis (Postsocialism and Humour: Political Humour in Contemporary Estonia) - Liisi Laineste. lk 15

Suur valge pealik külastab põhjamaa šamaani ehk 30 aastat hiljem - Aado Lintrop. lk 16

Kohanimed IVB bibliograafias - Karin Maria Rooleid. lk 20

Usk ja elu. Ello Kirsi jutustajate tüüpe - Kristi Salve. lk 22

Tšuktši šamaanide ravimisriitustest - Ülo Siimets. lk 26

Eesti Põllumajandusmuuseum traditsiooni muutuste kajastajana - Ell Vahtramäe. lk 28

Koolipärimus Noarootsis ja Vormsil 2006. aasta kevadel. Linnulennul Eesti-Rootsi koostööprojektist "Skrattar bäst som skrattar mest" - Piret Voolaid. lk 29

Vaba sõnaühendi ja kujundkõne vahekorrast EKFA näitel - Asta Õim. lk 31

'Ebaõnne'-väljendid - Katre Õim. lk 32


© 'cps 06