Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna väljasõiduseminari eesmärgiks oli ülevaate andmine ja aruandlus suures osakonnas toimuvatest töödest ja tegemistest, projektide ja teadusgrantide hetkeseisudest ja vahetulemustest. Samuti on seminari raames võimalus Tartu ja Tallinna erinevate suundade inimestel silmast-silma kogemusi vahetada. Ürituse näol oli tegemist sihtfinantseeritava teema "Eesti ja teiste rahvaste folkloor: pärimus, identiteet ja globaliseerumine" raames toimunud korralise seminariga.

Seminari kava, Seminar, Ekskursioonipildid

Siinkohal veelkord tänud lahkele perenaisele.Seminar
Edasi =>