_____________________________________________________________________________________________
Meditsiiniantropoloogia konverents
"Lood haigustest ja nende ravist"
Medica V
Interdisciplinary Folk Medicine Conference "Narratives about Illnesses and Their Treatment"

21. oktoobril 2008 Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel

_____________________________________________________________________________________________
Erinevates uurimustes on lääneliku inimese haigestumist käsitletud omalaadse normide rikkumisena. Selle käsitluse kohaselt on haigus ebanormaalne seisund, kus raskesti haige inimene häbimärgistatakse ja tõrjutakse normaalsest elust välja. Haigust tunnetatakse ühiskondlikul ja individuaalsel tasandil ohuna kuna see ohustab keelelis-kultuurilisel tasandil aktsepteeritud müüti "inimese igavesest ja tähendusrikkast elust". Ühiskondlikul tasandil seab haigus ohtu tootlikkuse ja üldise heaolu, kuna haiged inimesed kulutavad ühiskondlikke ressursse ega suuda teha tööd. Majandus- ja sotsiaalteadustes on riigi heaolu mõõtmise üheks kriteeriumiks haigete inimeste hulk, sest endiselt usutakse, et heaoluühiskonnas suudetakse tagada inimestele parem tervis. Ometi on nõnda, et normaalses situatsioonis ei ole inimene võimeline tegema otsuseid oma tervise suhtes. Haigus saabub alati ootamatult. Individuaalsel tasandil mõjutab haigus inimese sotsiaalset seisundit, majanduslikku olukorda, hingelist ja kehalist seisundit. Inimeste räägitud ja kirjutatud haiguse lugudest ilmneb, et haigus võib markeerida ka positiivset muudatust elus. Juhul kui inimene murrab eelpoolmainitud tervisemüüdi ja aktsepteerib, et elu ei kesta lõputult ja seda tuleb kasutada nüüd ja praegu. Nimetatud haiguse lood ja lood sellest, kuidas haigusi ravitakse võimaldavad erinevate individuaalsete ja ühiskondlike aspektide vaatlemist. Nii suulised kui ka kirjutatud lood sisaldavad erinevaid suhtumisi haigusesse ja tervisesse. Seega on need eriti heaks vahendajaks haiguse ja tervise tähenduse erinevate aspektide vaatlemisel.

_____________________________________________________________________________________________


9.30 Saabumine

10.00-11.30
Mare Kõiva - Patsiendinarratiividest kliinik.ee ja diabetes.ee põhjal
Piret Paal - The meaning of illness in cancer narratives
Eve Annuk - Narratives of illness in letters
Frog - Narrative and healing - problem of sources

11.30 Kohvipaus

11.45-13.30
Airi Pekkola - Hambahaigustest Eestis ja Soomes
Kristel Kivari - Kogemus maa-alustega seotud pärimuses
Liina Paales - Kuulmist parandavate rahvapäraste ravivõtete kirjeldusi
Marju Kõivupuu - Allergia meditsiinilisest ja sotsiaalsest aspektist

13.30 Lõuna

14.30-16.00
Renata Sõukand - Teeks või haiguse vastu kasutatud taimede analüüs
Raivo Kalle - Lood nimetutest ravimtaimedest
Ellen Pärn - Tervislik kartul

16.00 Kohvipaus

16.15-18.15
Kristi Salve - Enne ju haiglaid ei olnud. Tähelepanekuid vepsa rahvameditsiinist
Jaan Kasmel - Tartu Ülikooli kohtuarstiteaduse instituudi uuringust ebaarstide tegevuse ulatuse kohta Eestis 1929. aastal
Kaarina Rein - Kas Johannes Raicus kirjutas Eesti rahvameditsiinist?
Mikk Sarv & Kristel Vilbaste - Meeleränd ja loits tervendajana maarahva pärimuses

18.15 Lõpetamine

Posterettekanne: Valeria Kolosova - Folk stories of the saints as explanation of healing
 

Korraldajad: Eesti Folkloori Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Põllumajandusmuuseum.

The conference is organized by: Estonian Folklore Institute, Department of Folkloristics at the Estonian Literary Museum, Estonian Agricultural Museum

Konverentsi toetab Eesti Kultuurkapital.

The conference is supported by Estonian Cultural Endowment.

kontakt: Asta Niinemets - 503 5806
_____________________________________________________________________________________________
 
 
 

Fotod, Photos    Medica üldleht