_____________________________________________________________________________________________
Meditsiiniantropoloogia konverents Medica IX
Tervis, linn ja loodus

Tartu, 26. märts 2014

_____________________________________________________________________________________________

Teesid, Abstracts   Fotod, Photos   

MEDICA IX. Interdistsiplinaarne konverents
Tervis, linn ja loodus
Aeg: 26. märts 2014
Koht: Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu


KAVA

9.00 Registreerimine
9.50 Konverentsi avamine

10.00 Eda Kalmre, Kiire ja tervislik toit – aga kas alati ka usaldusväärne?
10.30 Kristel Kivari, Resonants ja vibratsioon, tõus ja langus: mõned mõtted energia mõistest
11.00 Mare Kõiva, Loomulik ravi 20. sajandi alguse arstimispraktikas

11.30 Kohvipaus

11.45 Marko Uibu, Keha kui usaldusväärne ja „loomulik“ teadmiste allikas
12.15 Sille Kapper, Tantsida "loomulikult"?
12.15 Anu Korb, Oma toit: muutustest Siberi eestlaste toidukultuuris

13.15 Lõunapaus

14.00 Reet Hiiemäe, Toit kui kaitsemaagia: usundilistest mudelitest tänapäeva toitumistrendides
14.30 Eve Annuk, Mahetoit ja tervislikkus: mahetoidu diskursus eesti meedias
15.00 Raivo Kalle, Renata Sõukand, Toidutaimed Eesti regionaalsuses: turismiks, elulaadiks või vajaduseks?
15.30 Katrin Luke, Karepa Ravimtaimeaia tutvustus ja toodete proovimine

Konverents arutleb tervise, ravimise ja toitumisega seotud mõtteviiside, tavade ja uskumuste muutumise üle. Linnastumine kujundab hoiakuid ja elulaade, kus linna-looduse seosed ilmnevad uutes ja huvitavates vormides. Mõjukad uusmentaalsuse juhid ja rühmitused on seotud linnadega, nende elukoht ja kogukonna sakraalne paik asuvad sageli aga looduskeskkonnas. Linlased sõidavad loodusesse ja väljaspool linna asuvatesse pühapaikadesse kogema erilist osadust, lõõgastuma, aga ka ennast ravima, rituaali läbi tervenema, tutvuma permakultuuriga ja palju muud. Ümbritsevas (linna)keskkonnas ja toidus peituvate terviseriskide maandamiseks püütakse leida nii loodusest kui traditsioonist pärinevat tarkust: „puhast“ kohalikku toitu ning alternatiivseid raviviise. Urbanistlikus tarbimiskultuuris on leidnud kindla koha öko- ja mahetooted.

Korralduskomitee: Mare Kõiva ja Marko Uibu
TEL: 372-7377740

Medica üldleht Medica series umbrella page