Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna väljasõiduseminari eesmärgiks oli ülevaate andmine ja aruandlus suures osakonnas toimuvatest töödest ja tegemistest, projektide ja teadusgrantide hetkeseisudest ja vahetulemustest. Seminaril oli ka oma sotsiaalne funktsioon, andes uutele kaastöötajatele võimaluse tutvustada ennast ja oma tegemisi, ning Tartu ja Tallinna erinevate suundade inimestel silmast-silma kogemusi vahetada. Ürituse näol oli tegemist sihtfinantseeritava teema "Eesti ja teiste rahvaste folkloor: pärimus, identiteet ja globaliseerumine" raames toimunud korralise seminariga.

Seminari kava

Siinkohal veelkord tänud lahkele pererahvale.Seminar
Edasi =>