Narrated Worlds of Belief

Eesti Kirjandusmuuseumis 16. novembril 2012
Euraasia põlisrahvaste samanismi uurija, Ungari folkloristi ja etnoloogi Mihaly Hoppali 70. sünnipäevale pühendatud sümpoosion
16. novembril Tartus
Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42).

Symposium "Narrated Worlds of Belief"
dedicated to the 70th birthday of Hungarian folklorist and ethnologist Mihaly Hoppal,
in Estonian Literary Museum
on November 16, 2012Sümpoosioni kava / Programme of the symposium

Teesid / Abstracts
Fotod / Photos by Alar Madisson

ISBN 978-9949-490-37-0 (printed)
ISBN 978-9949-490-38-7 (PDF)


M. Hoppal. Etnosemiootika vt bibliograafiat


Korraldajad Organizers :
Eesti Kirjandusmuuseum ja Tartu Ülikool koostöös
Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ja Akadeemilise Rahvaluule Seltsiga.
Estonian Literary Museum and University of Tartu in cooperation with
Estonian Society for the Study of Religions and and Academic Folklore Society.

HTML cps EKKM09-168