Rahvusvaheline seminar Holy Groves around the Baltic Sea
International symposion
Tartu, Eesti Kirjandusmuuseum 4 Mai 2007 (Vanemuise 42) Tartu, Estonian Literary Museum 4th May 2007
Hiied ja hiie-laadsed looduslikud pühakohad on muutunud ja muutumas järjest populaarsemateks muististeks. Lisaks suurele avalikkuse tähelepanule on muistsete pühakohtade temaatika muutumas olulisemaks ka Põhja-Euroopa minevikuga tegelevate teadlaste jaoks. Toomaks kokku uurijaid Soomest ja Balti riikidest ning tutvustamaks üksteise uurimistemaatikat ning uurimisobjekte toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis 4. mail seminar „Holy Groves around the Baltic sea“. Seminari organiseerib Eesti Kirjandusmuuseum, koostöös Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Tippkeskuse ning Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabinetiga.
    

     Teesid, Abstracts    

     Fotod, Photos    

    

KAVA      PROGRAMME
10:00 - 11:30
Anna Wickholm. The Finnish Hiisi-sites and their connections to Iron Age cremation cemetries
Juha Ruohonen. From groves to cemeteries. Burial places as sacred sites
Andrei Prokhorov. One grave symbol from North-West Belarus
11:45 - 13:45
Vykintas Vaitkevičius. Balt's sacred groves: lost history and modern research
Sandis Laime. The sacred groves of the central Courland in diachronic aspect
Heiki Valk. Holy natural places of Estonia: regional pecularities
Tõnno Jonuks. Holy groves from Virumaa: some dating possibilities
15:00 - 16:30
Bernd Gliwa. A linguistic view on Lithuanian gojus 'grove'.
Anne Hyvärinen. Hiisi Places in the Landscape of Easter Finland in Light of Archive Materials
Auli Kütt/Ahto Kaasik. Sacred sites of indigenous Estonians/Contradiction and symbiosis of different times in Estonian historical sacred groves
Poster presentations,
Mari-Ann Remmel. Holy groves and their reception nowadays
Elo Liiv. Researcher of natural holy places versus their userInformation and details
Tõnno Jonuks, tel +372 56 690 481, tonno@folklore.ee

© cps'07