LOODUS – KESKKOND – KULTUUR SOOME-UGRI VÕTMES
Keelest meeleni IX

Kristi SALVE
80. sünnipäevale pühendatud konverents 8. aprillil 2022

Programm/kava

По-русски

Teesid

Rahvusvaheline konverents „Loodus – keskkond – kultuur soome-ugri võtmes“ on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna konverentsisarja „Keelest meeleni“ järjekordne sündmus. Konverentsil vaadeldakse looduse ja elukeskkonnaga seotud jms teemade kajastumist läänemeresoome ja teiste hõimurahvaste folklooris, kultuuritekstides jm.

Kristi Salve


Konverents on pühendatud ühe staažikaima eesti folkloori uurija Kristi Salve 80. sünnipäevale. Eesti folkloori ning meie lähemate keelesugulaste omakeelse pärimuse käsitlemise kõrval on K. Salvel jagunud huvi ja teadmisi ka muude naabrite suhtes. Ta on pööranud tähelepanu paljudele folkloorižanritele: rahvaluule lühivormidele oma mitmekesisuses, vanematele ja uuematele rahvalauludele, itkudele, muinasjuttudele, tema huvi on pälvinud muistendid ja memoraadid, kalendripärimus ning paljud usundi ja kombestikuga seotud teemad.

Konverents toimub Eesti Kirjandusmuuseumis ning seda võib jälgida ka veebis.

Olete oodatud kuulama!

Konverentsi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutus ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Konverentsi toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145), Eesti Kultuurkapital.

Eesti Kirjandusmuuseum            Eesti-uuringute Tippkeskuse            EKM Folkloristika osakondEesti Kultuurkapital        Euroopa Regionaalarengu Fond        Fenno-Ugria


Info:
Mare Kõiva, mare@folklore.ee
Nikolay Kuznetsov, nikolay.kuznetsov@folklore.ee


Kaljujoonis

Molotsov pilt  Keelest meeleni IX, Kristi SALVE 80. sünnipäevale pühendatud konverents 8. aprillil 2022                                                                                  
©Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti-uuringute tippkeskus, 2022                                                                                  

Foto