lill piret

JÜRIPÄEV ON SUVETOOJA

Keelest meeleni VIII

Piret Voolaiu 50. sünnipäevale pühendatud veebikonverents keskkonnas Microsoft Teams 26. aprillil 2021

Veebikonverents „Jüripäev on suvetooja“ on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna konverentsisarja „Keelest meeleni“ kaheksas sündmus. Rahvusvaheline veebikonverents vaatleb kevadise murdepunktiga seotud problemaatikat erinevatest aspektidest ja keskendub ühtlasi nüüdisühiskonna sünkreetilistele kultuurinähtustele.

Sündmus on pühendatud EKM folkloristika osakonna vanemteaduri ja Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuhi, mitmekülgsete akadeemiliste huvidega rahvaluule ja kultuuri-uurija Piret Voolaiu 50. sünnipäevale. P. Voolaid on käsitlenud rahvaluule lühivormide sotsiokultuurilisi ja kaasaegseid kasutuskontekste, laste- ja noorte ning meediafolkloori muutusi, multimodaalseid ja visuaalseid folkloorivorme, lisaks on ta viimastel aastatel tegelenud olulise uue suuna, spordifolkloristika arendamisega. Ta on eesti folkloristika akadeemilise uurimistraditsiooni jätkaja, uute suundade juurutaja ja arendaja.

Olete oodatud kuulama!    

Teesid    

Videod    

Videotervitus    
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145).

Info: Maris Kuperjanov, maris@folklore.ee; Mare Kõiva, mare@folklore.ee; Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee