Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum Folkloristina osakond ning toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).

Meie tulevikud: taevatrepp?

Our futures: Stairway to heaven?


EKM folkloristika osakonna korraline seminar

Esna kunstigaleriis


27. september 2021


Seminaril avatakse EKM folkloristika osakonna teadlaste viimaseid uurimistulemusi, rakendades kriitilise analüüsi meetodeid. Seminari siht on arutleda folkloristikas toimunud muutuste üle, kuid jutuks tulevad ka projektsioonid ja mõtteavaldused tuleviku teemal. Mis on toimunud usundi, narratiivide/narratiivsuse, subjektiivsuse, vabaduse ja võimu, tähenduse ja tõlgendusvõimaluste avardumise ja/või kitsenemise tingimustes? Kas on olulisi paradigmamuutusi? Missuguseid väljakutseid ja võimalusi pakub teadusharude ja kutsealade koostöö? Kuidas suhtuda postulaatidesse nagu nt digihumanitaaria alguspunkt 2013? Missugused on reaalsed tulemused perioodil 1990–2021?

Seminar tähistab tänapäeva-uuringute ja rahvausundi uurimise 30., serveri Haldjas 26 ja eelretsenseeritavate ajakirjade 25., mitmete tähtteoste ja lugejalemmikute ilmumise 26., andmebaaside ja digiandmete analüütika 26. aastapäeva.

Seminari pealkiri tõukub Led Zeppelini programmilisest laulust „Starway to Heaven“.

       Kava  (printversioon)

Teesid 

Fotod