Keelest meeleni V

Imepärane muistendi-maailm
Eda Kalmre 60. sünnipäevale pühendatud konverents
21. septembril 2018 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis


From Language to Mind V

What a wonderful world of legends!
Conference dedicated to Estonian folklorist Eda Kalmre
21. september 2018, Estonian Literary Museum 42 Vanemuise Str., Tartu


EKM Fo , EFI,   EKKM14-344   
Kujundus Andres Kuperjanov
© 'cps 18