KEEL ON TEEKOND: DIAKROONILISE JA SÜNKROONILISE KEELEKÄSITLUSE PIIRIMAIL

      17. veebruaril 2017 Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5 auditoorium M-134)

Konverents on pühendatud varalahkunud keeleteadlase Katre Õimu (25. VIII 1970 – 20. VII 2016) mälestusele. Ettekanded haakuvad Katre Õimu tegevusvaldkondade ja uurimisteemadega: kognitiivne lingvistika ja fraseoloogia, morfosüntaks ja sõnaloome, semantika ja korpuslingvistika, eestikeelse teksti automaatse analüüsi vahendite arendamine.

      Kava

10.30 Tervituskohv
11.00 Tõnu Viik. Avasõnad
11.10 Pille Eslon. Lingvisti teekond
11.30 Ann Veismann. Ajast ajametafoorides
12.00 Reet Kasik. Struktuurne tähendus ja leksikaalne tähendus sõnamoodustuses
12.30 Mati Hint. Sihitise käände muutumine

13.00–14.00 Lõuna

14.00 Mare Kõiva. Kuidas maailmad on struktureeritud. Fraseoloogia võimalusi
14.30 Pirkko Muikku-Werner. Virolaiset ja suomalaiset idiomeja lainaamassa
15.00 Piret Voolaid. Folkloori lühivormide andmebaasid - keeleteekondade peegeldajad

15.30–15.45 Kohvipaus

15.45 Jelena Kallas, Margit Langemets. Püsiühendid sõnaraamatutes
16.15 Asta Õim. Uuendatud fraseoloogiasõnaraamat: tulevikunägemus


Konverentsi korraldavad Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, Emakeele Selts, Eesti-uuringute Tippkeskus.

Konverentsi toimumist toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) uuringufond.

Info: Pille Eslon, peslon@tlu.ee; Annekatrin Kaivapalu, kaivapa@tlu.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee