The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

  

   Teesid   

   Fotod   

      Eesti-uuringute Tippkeskus

 

 „Suur maalritöö: keelest ja meelest“ * * * Urmas Sutrop 60

Konverentsi korraldajad:
Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti Keele Instituut, Eesti-uuringute Tippkeskus.
Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) 7. juunil 2016

I osa. “Kui maailm oleks värvimata, siis ilmetu näiks pealt ja seest...”

13.00–13.10 Konverentsi avamine
13.10–13.35Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum), „Loitsude värvimaailm“ PDF
13.35–14.00Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum), „Hallist härjast Musta mereni: värvileksika mõistatuste alaliikides“ PDF
14.00–14.25Risto Järv (Eesti Kirjandusmuuseum), „Lemmikmuinasjutt ja mõnda“
14.25–14.50Liina Paales (Tartu Ülikool), „Eesti viipekeel, pulmavaip ja Suur Sõlmija“ PDF, Sutrop_isikumark

15.00–15.30 Kohvipaus

II osa. Mis keelel, see meelel.

15.30–15.55 Anni Jürine, Karl Pajusalu, Renate Pajusalu, Ilona Tragel, Ann Veismann (Tartu Ülikool), „Jumal eesti keeles“ PDF
15.55–16.20Jüri Allik (Tartu Ülikool), „Värvinimed, Taarapita ja Bertrand Russell“
16.20–16.45Mari Uusküla (Tallinna Ülikool), „Loetelukatsest semantiliste kaartideni: kognitiivseid trende värvide nimetamisel“ PDF
16.45–17.10Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten keskus), „Kelle ülesanne on keelepoliitika?“ PDF


17.30 Muinasjutuaineline sünnipäevapidu

Ettekanne: Urmas Sutrop (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool), „Odaotsalill, Lumivalguke ja Cymbeline” PDF
Raamatuesitlus
Õnnitlused
Bankett


IUT 22-5; EKKM14-344; CEES; EKM FO; © 'cps 16