59. Kreutzwaldi päevade konverents 16. ja 17. detsembril 2015. Kava


11.00 I sessioon
11.00 – 11.15 Urmas Sutrop. Eesti Kirjandusmuuseum 2015. aastal
Kollektiivlepingu allkirjastamine
11.15 – 11.30 Kristiina Ehin. Elulugude kogumisvõistluse väljakuulutamine

11.30 II sessioon. Juhatab Anneli Baran
11.30 – 11.35 Mare Kõiva. Dialoogid, sissejuhatus
11.35 – 12.10 Tiit Hennoste. Igavene vigade parandus. Dialoog vigadega

12.10 – 12.20 paus

12.20 II sessioon jätkub
12.20 – 12.50 Heete Sahkai, Meelis Mihkla, Mari-Liis Kalvik. Dialoogilisus kõnes: infostruktuuri prosoodia
12.50 – 13.20 Liina Lindström, Maarja-Liisa Pilvik, Kristel Uiboaed. Keelekontaktid ja nende mõju eesti murrete grammatilisele ehitusele
13.20 – 13.50 Renate Pajusalu. Sina või teie ehk kuidas uurida pöördumist

13.50 – 14.40 lõunapaus

14.50 III sessioon. Juhatab Urmas Sutrop
14.50 – 15.20 Epp Annus. Dialoogitusest
15.20- 15.50 Katre Kikas. Jakob Hurda ja Helene Maaseni dialoog – rahvaluulesaadetised, kirjad ja aruanded
15.50 – 16.20 Irina Belobrovtseva. Marie Under kui Boris Pasternaki luule tõlkija

16.20 – 16.30 paus

16.30 III sessioon jätkub
16.30 – 17.00 Peeter Olesk. Tekstoloogia kirjandusmuuseumis 1980. aastatel
17.00 – 17.30 Janika Kronberg. Välitööde vajadusest ja võimalusest, peamiselt EKLA näitel
17.30 Esitlused:
Külli Habicht. Heinrich Stahli tekstide sõnastikust
Liisi Laineste. War matters. Constructing Images of The Others 1930s to 1950s
Andreas Kalkun. Seto laul eesti folkloristika ajaloos
Helen Kõmmus. Iiuma vägimihe Leigri seiklused


10.00 IV sessioon. Juhatab Eda Kalmre
10.00 – 10.30 Liisi Laineste. Pagulaskriis Eesti internetis
10.30 – 11.00 Margit Sutrop. Emotsioonide ja kujutlusvõime rollist lahkarvamuste lahendamisel – pagulasküsimustes toimuvate arutelude näitel
11.00 – 11.30 Triinu Ojamaa. Ühest episoodist Kodu- ja Eksiil-Eesti kultuurisuhtluse arengus

11.30 – 11.40 paus

11.40 IV sessioon jätkub
11.40 – 12.10 Tõnno Jonuks. Dialoog loodusega
12.10 – 12.40 Atko Remmel. Kümme minutit võitleva ateistiga (ja kümme minutit ilma)
12.40 – 13.10 Mare Kõiva. Dialoogid paralleelmaailmadega

13.10 -14.00 lõunapaus

14.10 V sessioon. Juhatab Marin Laak
14.10 – 14.40 Liina Lukas. Herderlikud dialoogid
14.40 – 15.10 Aado Lintrop. Poeem „Jangal-maa“ ja mansi eepika – dialoog või möödarääkimine?
15.10 – 15.40 Urmas Sutrop. Muinasjutud: dialoog teiste kultuuridega ajas ja ruumis

15.40 – 15.50 paus

16.30 V sessioon jätkub
15.50 – 16.20 Mare Kalda. Tehingud teispoolsusega aardejuttudes
16.20 – 16.50 Piret Voolaid. Keerdküsimused internetimeemides – verbaalsed dialoognaljad dialoogis visuaalsusega
16.50 Filmid: Denis Kornilov, udmurdi folklorist ja 2015. aasta parima soomeugri filmitegija tiitli kandja, tutvustab oma filme „Ema“ ja „Kurutoy puny“ („Äge koer!“)Lähem info Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 737 7740