Kava

Internet, narratives, values, places


22. november

Väljasõit kell 12.00

Kell 14.10 Lõuna

Kell 15.00 I paneel. Mare Kalda

Piret Voolaid - Paröömilistest leidudest ajalehes
Postimees ja ühest meediaprojektist

Liisi Laineste - Estraadist püstjalani: stand-upi
minevik, olevik ja tulevik Eestis

Reet Hiiemäe - Tähenduste ja identiteedi
konstrueerimisest Kassinurme mägede näitel

Tõnno Jonuks - Religiooni materiaalsus –
usundilised esemed Eesti arheoloogiakogudes

Väike paus

II paneel. Piret Voolaid

Eda Kalmre - Tõde ja valikud.
Pilguheit ühe uurimuse taha Renata Sõukand,
Raivo Kalle Metsikute söögitaimede
küsitlus 2011/2012

Ell Vahtramäe - Kust tuleb toit?

Diskussioon: välitööd, eetika,
kogumine, uued uurimissuunad

Kell 18.00 Õhtusöök

23. november

Hommikusöök kell: 7.00-9.55

10.00 I paneel. Eda Kalmre

Arvo Krikmann Eesti mõistatuste andmebaas ja geograafiliste levikupiltide kaardistaja

Andres Kuperjanov - Skript

Nikolai Kuznetsov - “Mida Juku ei õpi...”
Komi keelesituatsioonist

Mare Kõiva, Andres Kuperjanov -
Rootsieestlaste rituaalne aasta. Vaade migrandi aknast

Maarja Villandi - Ebateaduslikest teooriatest
soome-ugri keelesuguluse alal
ehk keelesuguluse tekkelood

Kokkuvõttev diskussioon kahel päeval räägitust.

Kell 12.30 Lõuna

Kell 13.00 ärasõitKonverentsi korraldasid EKM Folkloristika osakond ja MTÜ Eesti Folkloori Instituut


Back