Keelest meeleni IV

Oskar Looritsa (1900-1961) mälestuskonverents
15.-17. septembril 2010. Pille Kippar 75

Akadeemik, mitmekülgne eesti keele, rahvaluule ja kultuuri uurija, katsetaja ja otsija, Eesti Rahvaluule Arhiivi ja selle toimetiste sarja rajaja, mütoloogia ja usundi ning paljude traditsiooniliste liikide uurija, kuid samas avatud uusimate folklooriliikide uurimiseks, keeleteadlane ja rahvaluule doktor, rahvuslane ja rahvusideoloog, Üliõpilasseltsi Veljesto asutajaliige, ÕESi liige, Kuningliku Gustav Adolfi nim Rahvateadusliku Akadeemia välisliige, liivi pärimuse koguja ja avaldaja, kirglik inimene. Oskar Loorits on jätnud Eesti mineviku usundi uurimisse sügava jälje. Olles taustalt folklorist, olid Looritsale ennekõike huvipakkuvad rahvapärimusega seonduvad teemad. Tegeledes küll enamasti ajatute ja dateerimatute usundimotiividega, oli Loorits siiski esimene, kes akadeemilisel tasemel hakkas uurima esiaegset religiooni, püüdes selles eristada ka perioode. Oskar Looritsa näol on tegemist ühe eesti folkloristikas akadeemilise uurimistraditsiooni jätkaja, mitmes valdkonnas alusepanijaga, uurimissuuna ja -metoodika kätteandjaga terveteks aastakümneteks.

Konverentsi märksõnadeks on huumor, muinasmütoloogia ja usundi väljendused ning narratiivid

Sama konverentsiga tähistame muinasjutu-uurija Pille Kippari 75 sünnipäeva.

Liisi Laineste, liisi[at]folklore.ee
Tõnno Jonuks, tonno[at]folklore.ee
Mare Kõiva, mare[at]folklore.ee

Tutvustus    

Kava    

Teesid    

Pildid    


EKM Fo , EFI  
Kujundus Andres Kuperjanov
© 'cps 10