Keelest meeleni IV

Oskar Looritsa (1900-1961) mälestuskonverents
15.-17. septembril 2010, Pille Kippar 75


From Language to Mind IV

Conference in memory of Oskar Loorits (1900-1961)
15.-17. september 2010, Pille Kippar 75


EKM Fo , EFI  
Kujundus Andres Kuperjanov
© 'cps 10