Vana Kannel. Lüganuse


      Esitlus Lüganuse ja Saka rahvamajades 14. mail 2009


Monumenta Estoniae Antiquae regilaulusarjas "Vana kannel" on ilmunud Ruth Mirovi koostatud Lüganuse kihelkonna köide

Ühtede kaante vahele on koondatud kõik enam kui saja aasta vältel selle kihelkonna aladelt kirjapandud laulud. Lisaks laulutekstidele ja -viisidele leiab raamatust sissejuhatavad artiklid Lüganuse murrakust, kihelkonna ajaloost, kogujate-laulikute elukäigust ja kohalikust laulukultuurist. Lisatud on sõnaseletused tekstide paremaks mõistmiseks ning laulutekstide ingliskeelsed kokkuvõtted.

Raamatu väljaandmist toetasid Eesti Teadusfond, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Eesti Kultuurkapital, riiklikud programmid "Eesti keel ja rahvuskultuur" ja "Eesti kirjandusklassika", Lüganuse ja Kohtla vald.

Monumenta Estoniae Antiquae I. Eesti vanad rahvalaulud / Estonum carmina popularia: Vana Kannel. Lüganuse regilaulud.
Koostajad Ruth Mirov, Edna Tuvi. Toimetajad Ruth Mirov, Maris Kuperjanov. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum. 952 lk.
ISBN 978-9949-446-34-6
ISSN: 1406-2267


      Esitlusega seotud pilte:

Lüganuse rahvamajas Lüganuse kirik Saka rahvamajas Valaste juga


      Esitluse laulud (salvestatud Lüganuse rahvamajas):

Janika Oras:

Kust see laps need laulud saanud

Heledaste heidab ilma ...

Meie mõisa rannapiiad

Aleksander Sünter:

Mind viidi mõisa teenima

Sõit sõit sõsele

Kits kile karja

Janika & Sass:

Kassilaul


Kevadtervitus Saaremaalt, laulab ja mängib Aleksander Sünter

© Salvestused ja disain cps '09