Eesti folkloristide 4. talvekonverentsi fotod   Cps   19.03.2009