Kopsavilkums XIX Zinātniskie lasījumi
Starptautiskā konference
29.-30. 01. 2009

Daugavpilsi ülikooli koduleht     TeesidF O T O D
  |
  +--- T E E L
  |
  +--- K O N V E R E N T S
  |
  +--- D A U G A V P I L S
  |
  +--- T E E L 2
© cps'09