Aeg ja ruum/Time and Space   

Eesti Taevas II/Estonian Sky 2   


22. 05. 2008 Tartu Tähetornis / at Tartu Old Observatory, Toomemägi
Astronoomia populariseerimine / Popularisation of astronomy
10.00SissejuhatusOpening
10.20 Jaak Jaaniste TTAR Vaatlusõhtud Tartu Tähetornis Observation Nights at Tartu Old Observatory
10.50 Mare Ruusalepp TO Stellaarium - koht kus tutvustada astronoomiat "Stellaarium" - A Place for Introducing Astronomy
11.20 Tiiu Sild AHHAA Tähed selgeks: kümme aastat udukogusid AHHAA tegevuses Learning about Stars. Ten Years of Nebulae in the Activities of AHHAA Science Centre
11.50KohvipausCoffee break
Maailmast I / World I
12.10 Aado Lintrop EKM Igavese sinitaeva kultus ja munkhtengerism The Cult of the Eternal Blue Sky and Munkhtenger Philosophy
12.40 Eve Kikas Päike, vihm ja vikerkaar laste seletustes The Sun, Rain and Rainbow in Children's Explanations
13.10LõunavaheLunch break
Vaatlustest / Observations
14.30 Enn Ernits EMÜ Kosmilisest jahist Põhja-Euraasia kaljutaides On Cosmic Hunt in North-Eurasian Rock Art
15.00 Tõnno Jonuks EKM Muinasobservatooriumite jälgedel Tracking Ancient Observatories
15.30 Alar Puss TO Maailmapildi ennatlikust konstrueerimisest Kuu nähtavuse näitel On Premature Construction of Worldview on the Basis of Moon Visibility
16.00KohvipausCoffee break
Tähtedest / Stars
16.15 Yuri Berezkin Kunstkamera Pleiades as a Sieve, Way of Birds, Water-Carrier on the Moon: Cosmonymic Patterns of the Eastern Baltic and Their Probable Age Plejaadid kui Sõel, Linnutee, veekandja Kuul: Ida-Balti kosmonüümilised mudelid ja nende oletuslik vanus.
16.45 Andres Kuperjanov EKM Sandivanker Churl's Wagon 

  Teesid/Abstracts    

 


23. 05. 2008 Tartumaa Tervisespordikeskus (Elvas / in Elva) www.tervisesport.ee
Kalendrist / Calendar
10.00 Vesselina Koleva NAO Rozhen Bulgarian Wooden Calendars Bulgaaria puukalendrid
10.30 Anne Pöyhönen URSA Predecessors of Almanac - Wooden Rune Calendars in Finland Soome puust ruunikalendrid - kalenderraamatu eelkäijad
11.00 Nikolai Sivkov RHM Pernik Thracian Lunisolar Zoomorphic Calendar Traakia lunisolaarne zoomorfne kalender
11.30KohvipausCoffee break
Maailmast II / World II
11.45 Mare Kõiva EKM Meie Maakera viimased minutid The Last Minutes of Our Earth
12.15 Ülo Siimets ERM Palverännak kui katse muuta aega ja ruumi Pilgrimage: An Attempt to Transform Time and Space
Ekskursioon Tõravere Observatooriumi / Tour of Tõravere Observatory
Konverentsi korraldajad on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Tartu Tähetorni Astronoomiaring, Eesti Folkloori Instituut, Soome Instituut

Organizers: the Department of Folkloristics at the Estonian Literary Museum, the Astronomy Group at the Tartu Old Observatory, the Estonian Folklore Institute and the Finnish Institute in Estonia.


Konverentsi korraldamist toetavad Teaduskeskus AHHAA, Bulgaaria TA välisvahetus, Eesti TA välisvahetus, Eesti Rahva Muuseum, EKM Arhiivraamatukogu, A. Le Coq, ETF (grant 6824)

The conference is supported by AHHAA Science Centre, Bulgarian Academy of Sciences International Affairs, Estonian Academy of Sciences Foreign Relations, Estonian National Museum, EKM Arhiivraamatukogu, A. Le Coq, ESF (grant no. 6824)


Korraldajad:
Organizers:

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond
Tartu Tähetorni Astronoomiaring
Eesti Folkloori Instituut, Soome Instituut
Eelmine taevakonverents