Traditions and Innovations in Contemporary Society II


Estonian-Lithuanian joint seminar
Traditions and Innovations in Contemporary Society II
September 29, 2008
Estonian Literary Museum, Tartu

The aim of the seminar Traditions and Innovations in Contemporary Society II is to provide Estonian and Lithuanian folklore scholars a thorough overview of the theoretical and application tendencies in the folklore studies of both contries. The seminar is organized by the Dept. of Folkloristics, Estonian Literary Museum, and working languages of the seminar are English and Russian.

  Some photos by Alar Madisson   

 
Programme

10.00-12.00
Daiva Vaitkevičienė The Tradition of Lithuanian Verbal Charms
Dalia Zaikauskienė Development Tendencies of Lithuanian Proverbs and Proverbial Sayings
Arvo Krikmann Некоторые вопросы географического распространения прибалтийско-финских пословиц
Anneli Baran On Phraseology in the Language Use of Estonian Youth

12.00-13.30 Lunch

13.30-15.00
Povilas Krikščiūnas К вопросу о традиционности и новизне некоторых фольклорных явлений (на примере „писем по цепи“)
Dovilė Kulakauskienė Детские рисунки как часть детского фольклора
Aušra Žičkienė Песни зимнего периода как отражение тенденций развития всей мелодики литовских народных песен

15.00-15.30 Coffee break

15.30-17.00
Bronė Stundžienė Current Folkloric Fieldwork in Lithuania: Individual Experiences
Rūta Žarskienė Collections of the Lithuanian Folklore Archives and their Digitization
Mare Kõiva, Liisa Vesik, Piret Voolaid Dialogue between Digitization and Contemporary Folkloristic Research

17.00 Concluding remarks

Eesti-Leedu ühisseminar Traditions and Innovations in Contemporary Society II

Esmaspäeval, 29. septembril toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti ja Leedu folkloristide ühisseminar Traditions and Innovations in Contemporary Society II. Seminaril annavad oma tegemistest ülevaate Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituudi teadurid, kes tutvustavad Leedu folkloristika praegust olukorda ja käimasolevaid projekte. Eesti folkloristid räägivad viimaste aastate uuematest uurimissuundadest eeskätt folkloori lühivormide ja narratiivi uurimises.
Ühisseminari töökeeled on inglise ja vene keel, seminari koduleht asub veebiaadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2008/eelt

Seminari korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.
  Abstracts/Teesid  

  HTML   

  PDF   

 

Info: Piret Voolaid, tel: 737 7742, e-mail: piret@folklore.ee


Tekst: Piret Voolaid   
Kujundus: Andres Kuperjanov