ARBORETUM

Eesti puude andmebaasi demo

Eesti puupärimus on osaliselt digiteeritud sihtfinantseeritava teema “Eesti ja sugulasrahvaste folkloor: pärimus, identiteet ja globaliseerumine” ning Eesti Teadus- ja Haridusministeeriumi riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ projekti „Monumenta Antiquae muistendiköited“ ning ETF grantide 676 ja 2747 raames. Kuna projektide lõppemise järel ei pidanud erinevad rahastajad puupärimust vajalikuks ega huvitavaks, siis oldi sunnitud sisestus- ja korrektuuritööd katkestama ja projekt tuli seetõttu sulgeda

Andmebaas sisaldab algkäsikirjadega võrreldud tekste, mille juures on täpsustatud ID ja metaandmestik: topograafilised ning koguja ja esitaja andmed. Tekstid on ortograafiliselt redigeeritud. Projekti käigus suudeti selliselt ette valmistada ligikaudu 600 täisteksti.

Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana. Tarkvara ja tehniline teostus Khordongi Ühing Eestis MTÜ.

Veebileheküljele lingitud artiklid ja andmebaasis leiduv informatsioon oli mõeldud tasuta kasutamiseks teadus- ja õppetööks, kuid andmete muul viisil reprodutseerimine ja levitamine on lubatud üksnes projektijuhi nõusolekul. Praeguseks on andmebaas kui katkestatud projekt avalikust käibest kõrvaldatud. Kuid endiste plaanidega saab tutvuda lisatud demoversiooni abil.

Kontakt „Monumenta Antiquae muistendiköited“ Mare Kõiva

Start
Start

Eesti Riiklik Arengukava


© 2007 Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakond, LABOR
Teostus Khordongi Ühing Eestis MTÜ

© cps'07