Portaal ja selle tegemisi

Võõraste tähtede all edastab informatsiooni Austraalia eestlaste kultuuri ja ajaloo kohta, samuti rahvakultuuri ja küsitlustulemuste kohta. Portaal koondab valimiku uurimusi ja tutvustavaid artikleid, samuti leiab siit koguteosed ja bibliograafilist andmestikku.

Võtmeisikute intervjuud vahendavad sõnas ja pildis isiklikke kogemusi eestlaste elust maakera kuklapoolel.

Soovitame tutvuda koguteostega, ettevalmistamisel on intervjuud spordielust.

Uudised