EESTLASED
AUSTRAALIAS
I

Toimetanud Õie Haas ja Voldemar Siska

AUSTRAALIA EESTI SELTSIDE LIIT
ADELAIDE 1988

Estonians in Australia I, ed. by Õie Haas and Voldemar Siska
Published 1988 by the Council of Estonian Societies in Australia
Printed by Ivoret, 17 Mimosa Dr., Vale Park, S.A. 5081
© Council of Estonian Societies in Australia
ISBN 0 9593378 1 4

E väljaande ISBN 978-9949-446-86-5

Sisukord

Võrguväljaande teostasid (OCR) Laes Vesik, Liisa Vesik,
Rahel Laura Vesik ja (kujundus) Andres Kuperjanov© Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakond 2011