Perioodika

Meie kodu
(1949-) http://dea.nlib.ee/index.php?lid=182 andmebaasis DEA (Digiteeritud Eesti ajalehed)
värsked numbrid portaalis Estonians in Australia http://www.eesti.org.au/estonian-news-meie-kodu

SBS Radio. Estonian Radio Program. http://www.radio.sbs.com.au/language.php?language=Estonian (19.03.2009).Kirjandus

Annuk, Eili 1993. Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskus. - Eestlased Austraalias II ja Uus-Meremaal. Estonians in Australia II and New Zealand. Toim G. Neeme, L. Freymuth, A. Metsar, A. Ole. Melbourne: Austraalia Eesti Seltside Liit, 193-194.

Barr, Trevor 2002. The Internet and online communication. - The Media & Communications in Australia. Eds. S. Cunningham, G. Turner. Crows Nest, N.S.W: Allen & Unwin, 244-257.

Eestlased Austraalias ja Uus-Meremaal 1961. = Estonians in Australia and New Zealand. Statistiline ja kronoloogiline ülevaade. Peeter Lindsaar (koost). Sydney : Luuamees.

Eestlased Austraalias 1988. 1. Koguteos. Õie Haas, Voldemar Siska (toim.) Adelaide: Austraalia Eesti Seltside Liit.

Eestlased Austraalias 1993. Eestlased Austraalias ja Uus-Meremaal. Koguteos = Estonians in Australia, 2 and New Zealand. 2. 1993. Gunnar Neeme (jt toim). Melbourne: Austraalia Eesti Seltside Liit.

Eestlased Austraalias 1995. Eestlased Austraalias ja Uus-Meremaal. 2. 1995. Gunnar Neeme (jt toim). Melbourne: Austraalia Eesti Seltside Liit.

Fimberg, Kairi, Ann Hannula 2008. Austraalia - Down Under. Tallinn: Pegasus.

Fitzgerald, Michael, Robert Debski 2006. Internet Use of Polish by Polish Melburnians: Implications for Maintenance and Teaching. - Language, Learning & Technology 10: 1.

FET 2006 = From Estonia to Thirlmere. Stories from an unique community 2006. Wollondilly Heritage Centre: Wollondilly NSW Migration Heritage Centre. http://www.migrationheritage.nsw.gov.au/exhibitions/fromestonia/life-problems.shtml (19.03.2009).

Georgiou, Myria 2005. Diasporic Media across Europe: Multicultural Societies and the Universalism-Particularism Continuum. - Journal of Ethnic and Migration Studies 31: 3.

Haas, Õie, Voldemar Siska (toim) 1988. Eestlased Austraalias I. Adelaide: Austraalia Eesti Seltside Liit.

Hugo, Graeme 2001. A century of population change in Australia. Year Book Australia, 2001. Australian Bureau of Statistics (http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/dc057c1016e548b4ca256c470025ff88/0b82c2f2654c3694ca2569de002139d9!OpenDocument).

Illison-Cruz, Airi 2009. Minu Austraalia. Kuidas ma vahetasin raha aja vastu. Tartu: Petrone Print.

Kimmel, Helju 1993. Ajaleht “Meie Kodu”. - Eestlased Austraalias II ja Uus-Meremaal. Estonians in Australia II and New Zealand. Toim G. Neeme, L. Freymuth, A. Metsar, A. Ole. Melbourne: Austraalia Eesti Seltside Liit, 139-145.

Kruup, Kalev 1993. Eestlased Tasmaanias 1988-1991. - Eestlased Austraalias II ja Uus-Meremaal. Estonians in Australia II and New Zealand. Toim G. Neeme, L. Freymuth, A. Metsar, A. Ole. Melbourne: Austraalia Eesti Seltside Liit, 223-224.

Kõiva, Mare 2007. Austraaliaeestlased: migratsioon, kohesioon ja ruumimudelid. - Paar sammukest XXIII. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Toim M. Kõiva, T. Särg, V. Villandi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 33-70.

Lindsaar, Peeter 1961. Eestlased Austraalias ja Uus-Meremaal. Estonians in Australia and New Zealand: Statistiline ja kronoloogiline ülevaade. Sydney: Luuamees.

Metsar, Aime 1993. Naiskäsitöö viljelejad Austraalias. - Eestlased Austraalias II ja Uus-Meremaal. Estonians in Australia II and New Zealand. Toim G. Neeme, L. Freymuth, A. Metsar, A. Ole. Melbourne: Austraalia Eesti Seltside Liit, 99-103.

Miller, Toby, Turner Graeme 2002. Radio. - The Media & Communications in Australia. Eds. S. Cunningham, G. Turner. Crows Nest, N.S.W: Allen & Unwin, 133-151.

Mõisa, Juta 1993. Eestikeelsed raadiosaated Melbourne’is. - Eestlased Austraalias II ja Uus-Meremaal. Estonians in Australia II and New Zealand. Toim G. Neeme, L. Freymuth, A. Metsar, A. Ole. Melbourne: Austraalia Eesti Seltside Liit, 46-47.

Neeme et al. 1993 = Neeme, Gunnar, Lydia Freymuth, Aime Metsar, Asta Ole (toim) 1993. Eestlased Austraalias II ja Uus-Meremaal. Estonians in Australia II and New Zealand. Melbourne: Austraalia Eesti Seltside Liit.

ONH 2005 = Our new home. Meie uus kodu. Estonian-Australian Stories 2005. Sidney: NSW Migration Heritage Centre. http://www.migrationheritage.nsw.gov.au/exhibitions/ournewhome/intro.shtml (19.03.2009).

Reinmaa, Aino 1988. Eestlased Lääne-Austraalias. - Eestlased Austraalias I. Toim Õ. Haas, V. Siska, Adelaide: Austraalia Eesti Seltside Liit, lk 87-94.

Reinmaa, Aino 1993. Eestlased Western Australia’s 1987-1991. - Eestlased Austraalias II ja Uus-Meremaal. Estonians in Australia II and New Zealand. Toim G. Neeme, L. Freymuth, A. Metsar, A. Ole. Melbourne: Austraalia Eesti Seltside Liit, 232-234.

Salasoo, Hugo 1988. Eesti Arhiiv Austraalias. - Eestlased Austraalias I. Toim Õ. Haas, V. Siska. Adelaide: Austraalia Eesti Seltside Liit, 147-166.

Salasoo, Hugo, Vello Salo 1976. Välis-Eesti perioodika 1944-1975. Bibliography of Estonian Periodicals Abroad 1944-1975. Rooma: Maarjamaa.

Siska, Voldemar 1988. Eesti ühiskond Lõuna-Austraalias. - Eestlased Austraalias I. Toim Õ. Haas, V. Siska. Adelaide: Austraalia Eesti Seltside Liit, 18-79.

Toom, Glory, Aime Metsar 1993. M.E.Ü. “Kodu” Etnograafia Ring. - Eestlased Austraalias II ja Uus-Meremaal. Estonians in Australia II and New Zealand. Toim G. Neeme, L. Freymuth, A. Metsar, A. Ole. Melbourne: Austraalia Eesti Seltside Liit, 96-99.

Vasta, Ellie 2003. Australia’s Post-war Immigration - Institutional and Social Science Research. Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations. 3/02. Malmö: Malmö University.

Vasta, Ellie 2005. Theoretical Fashions in Australian Immigration Research. Working Papers 11 (WP-05-11). Centre on Migration, Policy and Society of University of Oxford (http://www.compas.ox.ac.uk/publications/papers/Ellie%20Vasta%20WP0511.pdf).

Vertovec, Steven 2004. Cheap Calls: The Social Glue of Migrant Transnationalism. - Global Networks 4: 2, 219-224.

Valmas, Anne 2009. Eesti Arhiiv Austraalias. Tallinn: Akadeemia, 829-872.

Valmas, Anne 2000. Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944-2000. I. Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus,

Valmas, Anne 2003. Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944-2000. II: raamatukataloog. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus.

Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944-2000. I-II. Analüütiline ülevaade. Tallinn: TPÜ. Online: 21 lk. http://ester-rr.nlib.ee/search~S1*est?/aValmas%2C+Anne/avalmas+anne/1%2C6%2C39%2CZ/l856&FF=avalmas+anne+1941&4%2C%2C10%2C1%2C0

Valmas, Anne 1994. Hugo Salasoo ja tema arhiiv. Kodutanumast kaugemal : valimik artikleid väliseesti kultuurist. PDF

Valmas, Anne 1994. Kaadriohvitserist kirjanik: Peeter Lindsaar (12. juuli 1906 - 6. nov. 1990). Kodutanumast kaugemal : valimik artikleid väliseesti kultuurist. PDF