Eesti majad

Eesti majade kanda on üleaustraalialiste ja kohalike eestlaste kokkutulekute korraldamine; ühiselt tähistatakse olulisemaid pühasid ja peetakse pidusid; korraldatakse teatrietendusi, filmiõhtuid ja kontserte, seal töötavad ringid ja huvirühmad, akadeemilised seltsid ja on hoiul arhiivid. Eesti seltsid alustasid oma tööd 20. sajandi alguses, samal ajal loodi ka esimesed raamatukogud ja hakati mõtlema üüriruumide asemel oma majast. Need valmisidki alates 1940. aastast kohtades, kuhu oli elama asunud suuremal arvul eestlasi. Enamikule majadest on tehtud juurdeehitusi või ostetud ruumikas hoone, kus leidub nt piljardi ja spordisaale.

Erinevad tegevused sõltuvad aktiivsetest eestvedajatest, neid on aja jooksul lisandunud, ehkki mõnedki harrastused on kogukonna vananedes kõrvale jäänud. Näiteks asutati enamasti 1970. aastate lõpul käsitöö- ja kunstiringe, mis ühendavad inimesi, kes on põhitöö kõrval pühendanud aega just sellele huvitegevusele. Käsitööringide liikmete näputöö on Austraalia näitustel igal aastal pälvinud preemiaid. Väga olulise algatusena on näiteks Sydneys videosse jäädvustatud eestlaste elulugusid.

Eesti majad vahendavad kõiki olulisi kogukondlikke uudiseid, disainitud on need oma liikmete käsitööde ja eestlastest kunstnike taiestega.

Sidney Eesti maja (avatud 1940) ruumides paikneb 1952. aastal rajatud Eesti Arhiiv, ajalehe Meie Kodu toimetus, raamatukogu, spordi- ja peoruumid.

  Eesti Maja Sydneys
  141 Campell St.
  Darlinghurst, NSW 2010

Melbourne’i Eesti maja (avatud 1955) ruumikas hoones käivad koos erinevad ringid ja klubid, neil oma arhiiv.

  Eesti Maja Melbournis
  43 Melville Rd.
  West Brunswick, VIC 3055

Adelaide’i Eesti maja Koondab umbes tuhatkond kohalikku eestlast, kes on regulaarset ühistegevust arendanud aastast 1949. Oma maja saadi korda 1957. Adelaide’s on toiminud täienduskool, valmistatud ette trükisõna, on tegutsenud oma laulukoor ja tantsuansamblid, eetrisse antud raadiosaateid, kirjastatud ülevaateid ja uudiskirjasid. Samuti tegutses kümmekond aastat Eesti Akadeemiline Koondis.

  Adelaide Eesti Selts
  200 Jeffcot St.
  North Adelaide, S.A. 5006

Brisbane’i Eesti selts.

  Brisbane Eesti Selts
  80 Sunderland St.
  Moonah Tas 7009

Perthi Eesti maja avati 1961. aastal.

  Lääne-Austraalia Eestlaste Ühing
  Box 1481
  GPO Perth, WA 6001

Tasmaania Eesti selts tegutseb 1949. aastast alates.

  Eesti Selts Tasmaanias
  32 Norwood Ave.
  Lannceston TAS 7006

Thirlmere eesti küla rajati 1920. aastate lõpul. Metsast raadati kanafarmide ehitamiseks maad ja sellest kujunes asula kõrgajal 25 eesti perekonna asum. Lisaks elumajadele rajati ühishooned: kirik, klubi, baar, kauplus, hooldekodu; on oma surnuaed. Suhtlusringkonda kuulusid varem ka Buxtoni farmerid, kellega koostöös rajati näiteks kauplus.

Eesti maja valmis 1952. Küla rajamise ja laienemise aegadel oli elav ühistegevus: toimis näitering, maalimine, musitseerimine, spordiharrastused, ühispeod.

Elava kultuurieluga külast hakati 1970. aastatel teadlikult kujundama rahvuskaaslaste vanaduspäevade veetmise paika, kuhu nüüd asuvad vanemad inimesed kogu mandrilt.

Tänaseks on kanafarmid müüdud austraallastele ja esiplaanil vanaduspäevade veetmise keskus, elatakse vastavalt tervisele majas või väikeses korteris.

Thirlmeres ilmub oma ajaleht ja see on paik, kuhu kodumaalt saabunud on oodatud esinema.

  Sydney Eesti Muinsuskaitse Selts
  25 Estonia RD.
  Thirlmere 2572Kogudused

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused tegutsevad Sydneys , Melbourne'is, Canberras ja Adelaide’is, Thirlmere's on ka Eesti Baptisti Kogudus.


E. E. L. K. SYDNEY JAANI KOGUDUS
11 Waratah Street, North Strathfield, NSW 2137. 

E. E. L. K. ADELAIDE' KOGUDUS
200 Jeffcott St, North Adelaide, SA 5006