EESTI VANASÕNAD SAKSAKEELSETE TÕLGETEGA
 Ütluste INDEKS 


See on eelkõige saksakeelsele kasutajale mõeldud teave, mis pakub ligi 12700 eesti vanasõnateksti koos võimalikult täpsete nn reaaluste tõlgetega saksa keelde. Saksakeelsed tekstid on skaneeritud raamatust Estnische Sprichwörter (Eesti vanasõnad V:2, Tallinn 1987) ja kujutavad endast eesti vanasõnade teaduslikus väljaandes leiduvate vanasõnatüüpide tiiteltekstide (või "tüübipealkirjade") tõlkeid; neile lisatud eestikeelsed originaalid kattuvad mainitud tüübipealkirjade endiga, milles on mõnikord tehtud kergeid redaktsioonilisi muutusi. Siinsest ainest on jäetud välja u 2500 küsitava rahvaehtsusega vanasõnatüüpi.
Vanasõnatekstid on saksa keelde tõlkinud L. Jaanisoo, M. Laan ja R. Tasa, saksa tõlkeköite toimetaja eesti parömioloogiarühma poolt on olnud I. Sarv. Saatematerjali on tõlkinud R. Hiiemäe. Tekstid on elektroonilise versiooni jaoks skaneerinud T. Born ja T. Konsand. Faili on korrastanud ja redigeerinud A. ja L. Krikmann. Otsimasina on teinud S. Vesik, HTML kujunduse A. Kuperjanov. HTML kujundus © cps'97 

  
 
Otsi eestikeelsete tekstide hulgast   Otsi saksakeelsete tekstide hulgast   Kas kõik on õige?
Sorteeri tüübi numbri järgi   Sorteeri autentsete tekstide arvu järgi