APPI!!
Kuidas kasutada otsimasinaid?
 LÜHIDALT 
See on imelihne! Selleks on vaja teada, mis asi on sõna. Sõna - see on mingi ütlane täherida, mis ei sisalda ühtegi tühikut. Näiteks kass. Otsides sõna kass järgi, saame kõik laused, milles sisaldub kass, aga ka kassi, kassa või ka näiteks okassiga. See meetod on otsimine sõnaosa kaudu. Kui meid huvitab ainult sõna kass, ilma käändelõppude ja muude erisusteta, siis me peame otsima sõna järgi. Sel juhul ümbritsetakse sõna kass tühikute & sulgudega. St et see, mida me otsime, näeb väja niimoodi : ( kass ). Kui sõnas on võimalik mitu alternatiivset tähte, siis paigutatakse need alternatiivsed tähed nurksulgude vahele. Näiteks kui me otsime väljendeid, kus sisalduks kas naine või naise, siis me toksime otsireale nai[ns]e.
Erinevaid sõnu sisaldavate kombinatsioonide otsimiseks tuleb kasutada loogiliste avaldiste märke. Need on: & - mis tähendab ja ning | mis tähendab või. Seega, kui me oleme toksinud
 nai[ns]e & kass
saame me kõik väljendid, mis sisaldavad sõnu kass ja naine (naise).
 nai[ns]e | kass
saame me kõik väljendid, mis sisaldavad sõnu kass või naine (naise).
Avaldiste grupeerimiseks kasutame loogelisi sulge {}. Selleks et leida vanasõnu/fraase/vms, mis sisaldavad sõnu kass või koer ja nagu, tuleb meil otsida
{kass|koer} & nagu
Peale otsitava kombinatsiooni sisestamist kontrollime selle veel kord üle ja vajutame kas klahvile Enter klaviatuuril või hiirekesega nupule Otsi. Kui sisetamisel on olnud viga, siis saab seda parandada, samuti on võimalik taastada algseis, kasutades nuppu Sisesta uuesti.


Lühidalt
Otsimine:
 1. Sõnaosa kaudu - nt kass.
 2. Sõna järgi -nt ( kass ).
 3. Alternatiivseid tähti sisaldavate avaldiste korral -nt nai[ns]e.
 4. Erinevaid sõnu sisaldavate kombinatsioonide puhul
   nai[ns]e & kass
  saame me kõik väljendid, mis sisaldavad sõnu kass ja naine (naise).
   nai[ns]e | kass
  saame me kõik väljendid, mis sisaldavad sõnu kass või naine (naise).
 5. Avaldiste grupeerimiseks kasutame loogelisi sulge {}. Selleks et leida vanasõnu/fraase/vms, mis sisaldavad sõnu kass või koer ja nagu, tuleb meil otsida
  {kass|koer} & nagu

 HTML kujundus © cps'97