Kahe lauluema juurtest. Martina Ir'ost Anne Vabarnani

Vahur Aabrams

Annan oma ettekandes põgusa ülevaate seto lauluemade Martina Ir'o ja Anne Vabarna esivanematest, üritades osutada, et lauluemade perekonna- ja suguvõsalugu (hõimu kui minu meelest Eesti Vabariigi eelset Setomaa ühiskonda peamiselt struktureeriva kogukonna lugu) võib pakkuda üht-teist huvitavat ka rahvaluuleteadusele. Ettekanne on retk ajas ja ruumis: liigun Satserinna nulgas asuvast Kundrusõ külast, kus 1866. aastal sündis Martina Ir'o, Värska lahe ääres asuvasse Võporsuva külasse, kus 1877. aastal sündis Anne Vabarna. Erilist tähelepanu pööran kahele Suurõ-Nedsäjä küla naisele, kahele õele: Agripinale (Kreepale) (snd. 1847. a.), kes abiellus Võporsuva külasse ja kellest sai Anne Vabarna ema, ning tema vanemale õele Annale (snd. 1841. a.), kes abiellus Kundrusõ külasse ja kellest sai Martina Ir'o lellenaine ning lauluõpetaja. Võttes ettekande teises osas vaatluse alla Suurõ-Nedsäjast pärit õdede Agripina ja Anna emapoolsed esiemad, liigun nende ammu elanud naiste jälgedel ajas tagasi: Suurõ-Nedsäjä külast Tsätski nulga kirdeossa — Lõpoljasse, sealt Jaastrova külasse ja jõuan viimaks võib-olla veel Jaastrovast kaugemalegi.