Regilaulud ja kogukonnad. Saateks

Mari Sarv

Teen oma ettekandega väikese sissejuhatuse konverentsi üldteemasse, et arutleda selle üle, kuidas piiritleda neid kogukondi, kes regilaule tarvitavad ja tarvitanud on. Kogukonnana käsitletakse sotsiaalvõrgustike teoorias omavahel tihedamas seoses olevaid kogumeid võrgustikus (nt. kogum, kus kõik tunnevad kõiki - nt. külakogukond, töökollektiiv). Lisaks tavapärasele kogukonna mõistele on Benedict Anderson lansseerinud kujuteldava kogukonna mõiste, kus inimesi ei ühenda mitte otsesed kontaktid, vaid kogukond moodustub mingi idee ja/või infokanali vahendusel (rahvus, religioon, ajalehe lugejaskond, teatud maailmavaate pooldajad jne.), kes ei pruugi omavahel iial kohtuda.

Käsitlen põgusalt küsimusi, kuivõrd laulutekstide võrgustikus ilmnevad kogukonnad peegeldavad tegelikku suhtlust "maa peal" ja kuidas regilaulud on käinud käest kätte reaalsete ja kujuteldavate kogukondade vahel.