Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 29
Toimetaja: Mari Sarv
Keeletoimetajad: Kadri Tamm, Juha-Matti Aronen
Korrektuur: Inge Annom
Resümeede tõlge: Katrin Hakkinen
Kaanekujundus: Marat Viires
Küljendus: Pille Niin
Väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital
Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus
Tartu 2012
ISBN 978-9949-490-39-4 (trükis)
ISBN 978-9949-490-47-9 (veeb)