Saateks. Kas regilaul on surnud?
Aado Lintrop

Regilaulu ürgsuse müüt: mimesis ja meetrum
Arne Merilai

Kosmogoonilise harja otsimine
Mall Hiiemäe

Igavese sinitaeva kauged peegeldused – mõnest šamaanirännaku motiivist eesti regilaulus
Aado Lintrop

Rahvaluulekoguja kui looja. Seto pärimuse representeerimisest Jakob Hurda “Setukeste lauludes”
Andreas Kalkun

Kolm laulikut 1965. a Järvamaa ekspeditsioonilt: Anette Evart, Anette Raagul, Rosalie Veinberg
Janika Oras

Lisandusi ja kõrvutusi. Kodavere ja Jõhvi-Iisaku regilaulude leksikaalsest stereotüüpiast
Liina Saarlo

“Sümmeetrilised laadid” ja monointervalliline mitmehäälsus vokaalses rahvamuusikas: mõningaid paralleele setu ja Lõuna-Venemaa rahvalaulu vahel
Žanna Pärtlas

Imä peti peelte ala
Õiõ Sarv

Summaries