Regilaul – esitus ja tõlgendus

Toimetaja Aado Lintrop
Keeletoimetaja Kanni Labi
Resümeede tõlge Katrin Hakkinen
Küljendus Pille Niin
Kaanekujundus Marat Viires
Trükk Trükikoda Bookmill

Kaanekujunduses on kasutatud illustratsioone raamatu vahelehtedelt

Väljaanne on seotud Eesti Teadusfondi grandiga nr 6085 “Regilaulu müüdid ja ideoloogiad”

ISBN 978-9949-418-68-8
ISSN 1406-636 X