„Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013)” kultuuri mooduli projektide aruandekonverents


Konverentsi teesid

Kava10.00-10.15 Sissejuhatus – Mart Velsker, Renate Pajusalu
10.15-10.30 Õnne Kepp, Elle-Mari Talivee Friedebert Tuglase, Marie Underi ja Artur Adsoni vaimne pärand
10.30-11.00 Malle Ermel, Kaspar Kolk Ülevaade kahest Tartu Ülikooli raamatukogu käsikirjakogusid hõlmavast projektist
11.00-11.15 Kristina Pai Estica/Baltica ajalooliste täistekstide digitaalne kättesaadavaks tegemine (2009–2013)
11.15-11.30 Merike Kiipus Vanem eestikeelne ajakirjandus kui rahvusliku kultuurimälu kandja digitaalajastul

11.30-11.45 kohvipaus

11.45-12.00 Irina Külmoja Vanausulised kultuurimälu kandjatena
12.00-12.15 Anu Korb Eestlased Venemaal: asustuslugu ja pärimus
12.15-12.30 Risto Järv Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded
12.30-12.45 Mari-Ann Remmel Eesti kohapärimuse andmebaas ja piirkondlikud publikatsioonid (2009–2013)
12.45-13.00 Janika Oras Eesti regilaulude avaldamine

13.00-14.00 lõuna

14.00.14.15 Arvo Krikmann Eesti ja Ida-Euroopa huumor ja mõistatused: globaliseerumine, lokaliseerumine ja žanriuuendused
14.15-14.30 Mare Kõiva Eesti muistendid ja loitsud
14.30-14.45 Renata Sõukand, Raivo Kalle Historistlik Eesti Rahvameditsiini Botaaniline Andmebaas (HERBA) ja satelliitandmebaasid
14.45.-15.00 Andres Kuperjanov, Piret Voolaid Folkloristlikud rakendused elektroonilistel infokandjatel
15.00-15.10 Anneli Baran Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas ja fraseologismide allikpublikatsioon “Monumenta Estoniae Antiquae” sarjas

15.10-15.30 kohvipaus

15.30.-15.45 Liina Lukas Balti kirjakultuuri ajalugu
15.45-16.00 Rutt Hinrikus Eesti elulood suulise ja kirjaliku traditsiooni vahel
16.00-16.15 Roosmarii Kurvits Eesti ajakirjanduse biograafiline leksikon (kuni 1940. aastani)
16.15-16.30 Marin Laak, Marju Mikkel Peatus mineviku kiirteel: teabekeskkond “Kreutzwaldi sajand. Eesti kultuurilooline veeb”

16.30-16.45 kohvipaus

16.45-17.00 Urve Lippus Eesti muusikalugu
17.00-17.15 Tiit Lauk Eesti džäss “raudse eesriide” taga
17.15-17.30 Eve Annuk, Kristi Metste Kirjandus- ja kultuuriloolised allikapublikatsioonid EKLA kogudest
17.30-18.00 Kokkuvõtted, arutelu

Vaatmikud
Piret Viires Monograafiasari “Heuremata”
Marin Laak Humanitaarajakirja Methis rahvusvahelise taseme tõstmine


Riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013)” kultuurimooduli eesmärgiks on olnud aidata kaasa eesti kultuuri uurimisele ja arendamisele. Kõnesolev programm on lõpusirgel, mis lubab teha kokkuvõtteid ja hinnata enne uue programmi algust, kuhu oleme jõudnud ja missugused on riikliku programmi abil saavutatud tulemused. Kokkuvõtete tegemiseks toimub kolmapäeval, 16. oktoobril 2013. a algusega kell 10.00 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) kultuurimooduli projektide aruandekonverents. Esitlemisele tulevad kultuuri erinevate valdkondadega seotud ning programmist rahastatud rakendusprojektide tulemused.


EKM FO, cps