77. Rebase noorik

Ennemuiste rebane kiitnud hundi ja karu ees, et tal nii tige naine on, et kui ma ta teite juure too, ta murrab teitid molemid ära.

Hunt ja karu ütlend:

"No mine too ta ära, siis me näeme, kui kange ta on."

Rebane läind oma naist ära tooma.

Siis huint läind rügi lasu*1 alla ja karu läind puu otsa.

Huint küsind:

"Ons näha tulad?"*2

Karu ütlend:

"Pole."

Huint küsind teist kord:

"Ons näha tulad?"

Karu ütlend:

"Seald tuleb üks, ise pisike, aga pikk teivas selgas."

Siis rebane tulnd kassiga puu alla. Huint mõtlend: "Ehk o mo änna ots väljas," ja kiputanud*3 oma änna otsa.

Kass karand änna otsa kinni. Huint kohkunud, pannud silides*4 metsa minema. Kass kohkunud ja krabides puu otsa. Karu kukkunud puu otsast maha, kaelakont katki.

Siis rebane naernud.

*1 rukkihaki; *2 kas on näha tulevat; *3 liigutanud, väristanud; *4 joostes

77. Rebase noorik.H II 45, 640 (27) Valjala – M. K(ustavsohn) ja A. V(esik) (1875). – AT 103A – 19 t.