146. Moosekant hundiaugus

Martus olnd üks vanapoiss, see olnd kange viiulimees. Ta käind linnas ja akand sealt kodu minema. Öösi olnd kangesti pime ka. Läind Viimsi mõisast läbi. Viimsi määst alla minnes tuleb paks kuusemets ja tee läheb kaheks: üks ots viib Leppneeme külasse, aga ta keerand kõrva Rohiküla poole. Seal ta eksind metsa ära, ei põle välja saand.

Ühe korraga – suurde auku karsumdi! Viimsi valla mehed kaevanud senna undiaugu ja sinna sisse ta kukkuski. Aga unt olnd ennem juba sees. Siis oli nisuke va undine aeg.

Nii kui ta kukkund undile peale, nii unt akand urisema kangesti. Mehel erm*1, et nüüd ta mind murrab.

Aga tal olnd omakohta õnne ka, viiul jäänd terveks. Mees mõtlend, et väljapääs on võimatu, katsume viiuliga. Nõnna kut akand viiulit tõmmama, unt akand ulguma, põle mehega tegemist teindki enam.

Sedasi vältand viiulimäng kuni umikuni ja undi ulgumine ka. Mehe käsi oli küll ära väsind, aga nii kui mäng seisma jäänd, unt kohe ärisema, mängi edasi! Mehe käsi olnd umingu paistetand selle mänguga.

Teised mehed umingu oma saaki auku vaatama ja kuulnd eemalt juba – mis asi see on? Seal on undi joru ja peent kriuksu ka. Läind augu ääre ja vaadand salaja sisse, mis asi seal täna ometi on? Vanapoiss mängind kükakil viiulit teises ääres ja unt teises ääres laulab seltsiks.

Mehed mõtelnd, mis teha; kumba sa ennem välja võtad? Pidand niisuguse nõu valmis, et anname köie alla ja tõmmame mehe ennem välla. Lasknd köieotsa alla ja ütelnd, et mees sidugu see omale ümmere ja siis tõmmavad ta välla. Mees sidund omale köie ümmere ja akand ülesse võtma august, kui unt krapsti! kinni. Ei lase välja! Vat undil on üheksa mehe mõistus ja ühe mehe jõud.

See ei aita, mees lastud tagasi auku. Mehel muud kui jälle uuesti viiulit mängima ja unt seltsis laulma. Siis mehed lasknud kahest püssist korraga undi maha ja tõmmand august välja ja mehe ka. Siis nad olnd rõõmsad ja tõmmand kohe partsti undi naha maha ja viind kõrtsu. Mehed joond liiku ja viiulimees mängind.

*1 hirm

146. Moosekant hundiaugus.ERA II 254, 453/5 (1) Reigi, Kõrgessaare v., Kiikra k. – Enda Ennist < Andrus Remmel, s. 1870 (1939). – AT 168 – 42 t. Registreeritud peale Eesti, Läti (43) ja Leedu (3) veel Ukrainas (2) ja Valgevenes (1).