115. Hundi issameie palve

Sirkan-sorkan!

Kas meie kargas?

Kas meie sõime

murdes uinund utekest

või mahajäänud jäärakest?

Sealt tuli aga külamees

ja tõmbas ree seest vembla

ja ladus mulle selga, nii et mina

kükakil ja käpakil kodu ronisin.

115. Hundi issameie palve.ERA AK 315, 30/1 (28) Viljandi – J. Rästas – saatnud A. Samet. – Mtº 145 – ainuke teisend; leidus vanas käsikirjalises laulikus, arvatavasti 19. saj. lõpust.