109. Kits kiitleb

Ükskord kits joond eese*1 joonuks ja olnd siis nii julge ja ütelnd:

"Tulgu nüid kasvõi unt vastu!"

Unt olnud just põesa taga ja ütelnud:

"Tule siis vällä!"

Kits löönud araks:

"Ah sa paned nüid tähäle, mis ull pea jaurab."

*1 enese

109. Kits kiitleb. ERA II 188, 238 (15) Lääne-Nigula, Palivere – Enda Ennist < Liisa Alliksoo, s. 1886 (1938). – AT 132 – 2 t.