104. Kolme kõhuga kits

Laia lannu*1 pääl oli kolm heinäruga*2. Üte*3 heinärua man oli üte kõtuga*4 kits, teise heinärua man oli katõ*5 kõtuga kits ja kolmanda heinarua man oli kolmõ*6 kõtuga kits.

Noh, läks susi ühe kõhuga kitse manu ja küsis:

"Mis sul villa vibisese*7?"

Kits vastu:

"Sinno*8 pelgä."

"Mis sul hand habisõs*9?"

"Sinno pelgä."

"Mis sul silmad sibisese*10?"

"Sinno pelgä."

Kargaski susi kitsele kallale ja pani nahka.

Läks kahe kõhuga kitse manu ja küsis jälle:

"Mis sul villa vibisese?"

"Sinno pelgä," ütles kahe kõhuga kits.

"Mis sul hand habisõs?"

"Sinno pelgä."

"Mis sul silma sibisese?"

"Sinno pelgä," vastas jällegi kahe kõhuga kits. Ja susi kargas jälle kitsele peale ja pani nahka.

Läks siis susi kolme kõhuga kitse manu. Küsis jällegi:

"Mis sul villa vibisese?"

Aga see kits vastas talle:

"Pääle taha*11 karata!"

"Mis sul hand habisõs?" küsis jälle susi.

Aga kits vastas samuti, et tahab pääle karata.

Susi jälle küsima:

"Mis sul silmä sibisese?"

Kits jällegi vastu, et tahab pääle karata.

Kits ei saanud veel oma sõnu ära lõpetada, kui kargaski soele kallale ja kiskus kõhu lõhki. No said need teised kaks ka soe kõhust välja.

Kitsed läksid jällegi igaüks oma heinakuhja manu ja hakkasid jälle elama ja heinu sööma.

*1 lomp, madalik; *2 heinasaad; *3 ühe; *4 kõhuga; *5 kahe; *6 kolme; *7 väriseb; *8 sind; *9 vabiseb; *10 vilavad; *11 tahan 104. Kolme kõhuga kits. S 35897/9 (2) Setu, Vilo v., Molnika k. – Viktor Ruusamägi < Maria Kõrgeperv (1932). – Mtº 123 C – 2 t.