ENNUSTATUD VARAPÄRIJA

Kord elas üks rikas mees, kel palju mõisasid käes oli. Tema läks kord välja sõitma ja eksis ära. Viimaks juhtus ta ühe sauna juurde välja ja palus sinna öömaja, mis talle ka lubati. Öösel oli saunanaisel poeg, ja rikas mees, kes toas aseme peal magas, kuulis, et üks hääl hüüdis: "Sellest lapsest saab rikka mehe varapärija."
"Oot, küll ma selle eest muretsen, et seda ei sünni," mõtles rikas mees ja kui ta homikul minema hakkas, tellis ta selle lapse omale kasulapseks, mis talle ka lubati, sest saunanaisel oli neid mitu tükki.
Rikas mees võttis lapse ja hakkas minema. Tee peal võttis ta lapse saanist ja viis metsa ja pani ühe puu najale, öeldes: "Päri nüüd siin minu vara!" ja sõitis edasi.
Natukse aja pärast tuli sedasammu teed metsavaht ja kui ta nägi, et jäljed kõrva läksid, läks ta vaatama, kas mõni on vargile läinud. Kui ta jälga mööda sinnamaale oli jõudnud, leidis ta lapse puu äärest, võttis ta oma juurde, ja et pärijat ei olnud, kasvatas ta üles.
Vaheajal oli rikka mehel ka tütar olnud, muud last tal polnud ja mehe varandus oli päev-päevalt kasvanud. Juhtumise peale metsasaunas ei mõtelnudki ta enam.
Kord läks ta jälle välja sõitma ja juhtus selle metsavahi juurde ööseks jääma. Sõna tekkis sõnast ja jutt jutust ja kartmata jutustas metsavaht seda lugu, kuidas ta metsast lapse leidnud, kes nüüd juba suureks meheks oli sirgunud, ja kiitis tema tubli mehe olevat. Rikka mehel tõusis seda kuuldes vana hirm jälle südamesse, seda rohkem veel, et temal tütar oli ja metsavahi poeg sirge kui osi. Ta kirjutas koju oma abikaasale ühe kirja, kus sees ta kirjatoojat käskis, niipea kui ta sinna jõuab, ära hukata laska. Kui kiri valmis oli, palus ta metsavahti oma kasupoega seda kirja laska tema mõisa viia, mis eest ta hea jootraha maksis. Omal ütles ta mujal tegemist olevat.
Kasupoeg läks. Tee peal tuli tal üks hall mees vastu, kes temaga natuke aega ühte teed käis. Kui tükk teed käidud oli, hakkas hall mees sööma ja palus metsavahi kasupoega oma koti juurde võõraks, mis see ka tegi. Pärast sööki heitsid mõlemad leiba luusse laskema, kusjuures aga metsavahi kasupoeg raskesti magama uinus. Seal tõusis hall mees üles, võttis poisi taskust kirja ja pani teise karvapealt niisammusuguse asemele.
Kui kasupoeg ülesse ärkas, läksid nad veel natuke aega ühes, siis lahkus hall vanake nooremehele hääd teed soovides ära.
Kasupoeg jõudis viimaks rikka mehe mõisa ja andis kirja proua kätte. Kirjas oli, et proua peab, niipea kui kiri sinna jõudnud, oma tütre ajaviitmata selle nooremehega laulatada laskma, muidu olla tal siis, kui tema mees kodu jõuab, tema viha karta. Proua, kes teadis, et tema mees väga äkiline oli, tegi ka nõnda ja laskis oma tütre laulatada, sest ta pidas noortmeest mõneks rikkaks meheks, kes enne vaeses riides tulnud vaatama, kuidas teda vastu võetakse.
Kui mees kodu tuli ja nõnda lood leidis, oli ta hirmus pahane, aga kui ta kirja nägi, ei võinud ta midagi parata. Aga ta hakkas uuesti arvama, kuidas metsavahi kasupoega oma kaelast ära saaks.
Tema mõisast natuke maad oli üks lubjaahi. Nende ahju juures oleva töömeestele ütles ta nüüd: "Kes õhtu teid tuleb tööst lahti laskma, see tõmmake kinni ja visake kohe põlevasse lubjaahju, olgu ta kes tahte." Ja naerdes lisas ta veel juurde: "Või ma ise." Ise läks ta aga kodu, kus ta kõige päeva väimehega head juttu ajas.
Õhtu palus ta väimeest oma eest minna lubjaahju töölisiõhtule laskma, ta olla hirmus väsinud, mis ka teine tõrkumata täitis. Tee äärdes kutsus teda mõisakubjas natuke oma juurde tuppa, kus ootamata rohkem aega läks. Mõisahärra, kel aga aeg oodates igavaks läks, tahtis varsti teada, kuidas väimehega lugu läks, ja ruttas ühe tunni aja pärast tagant järele vaatama. Kui ta nägi, et töömehed vagusi seisid, mõtles ta, et kõik möödas on, ja läks ligemale, aga kohe tõmbasid mehed ta kinni ja viskasid ta põlevasse lubjaahju. Kui väimees hiljem sinna jõudis, oli kõik möödas.
Väimees elas aga pärast kaua ja õnnelikult oma noore naisega.

INDEX

H II 42, 152/6 (2) Tori - T. Juurikas (1892). - AaTh 930. Ca 50 t. Levik ülemaaline, v. a. Läänemaa. Mt. 930 esineb nii iseseisvalt kui ka kontamineerituna teiste tüüpidega (eriti mt-ga 461; 751 A*).
Setule on iseloomulik mt. 930 eri arendus, mis meenutab mt. 461, kusjuures toimub liitumine mt-ga 751 A*.