Teesid 

Teine interdistsiplinaarne seminar "Inimesed ja lemmikloomad"

26.-27. oktoobril 2004 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Tartus, Vanemuise 42).
Korraldajad: Eesti Folkloori Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.
Konverentsi toetavad Eesti Kultuurkapital ja ravimifirma Dimela.

Teisipäev, 26. oktoober

9.00 - Enn Ernits. Jumaluste lemmikloomad ja ennustamine
9.30 - Arvo Krikmann. Personifikatsioonist ja (eriti zoomorfistlikkust) depersonifikatsioonist
10.00 - Mare Kõiva. Muutused inimeste ja loomade suhetes. Interneti-küsitluse põhjal
10.30 - Maarja Kaaristo. Inimese ja looma suhe Eesti külas 19. sajandi II poolel - õigusetnoloogiline vaatepunkt

Vaheaeg 11.00 - 11.30

11.30 - Tõnno Jonuks. Koerad Eesti viikingiaja maailmapildis
12.00 - Renata Sõukand. Kassi keelel seitse ohtu, koera keelel seitse rohtu
12.30 - Juhan Javoish. Kas lemmikloomade pidamine on õigustatud?
13.00 - Triinu Mänd. Lemmikloom kui pesaparasiit
13.30. - Loone Ots. Maa- ja linnarahva looadega seotud suhtumised ja hoiakud 1930. aastate Eesti ühiskonnas ajakirja Eesti Loomasõber põhjal

Lõuna 14.00 - 15.30

15.30 - 17.30 - Arutelu: lemmikloom inimese "teenistuses", Juhtis Marju KõivupuuKolmapäev, 27. oktoober

9.00 - Väino Poikalainen. Zoomorfsed kujutised kaljujoonistel
9.30 - Aleksei Turovski. Kellest ei saa lemmiklooma?
10.00 - Marju Torp-Kõivupuu. Lemmiklooma surm ja matused
10.30 - Raivo Mänd. Mida lemmikud vajavad?

Vaheaeg 11.00 - 11.30

11.30 - Kadri Tüür. Kas linnust on lemmikut?
12.00. - Katre Kikas. Kratt kui lemmikloom
12.30. - Ell Vahtramäe. Don Carlos Sant Mickael III von Kirbugot und Hyyregelder. Tähelepanekuid loomanimeloomest

Lõuna 13.00 - 14.30

14.30 - 16.30 - Arutelu: lemmikloom kui märk, Juhtis Timo Maran
16.30. - 17.00 Seminari tulemuste kokkuvõte.

Alar Madissoni fotod


Tõnno
Juhan
Triinu

Marju
Renata
Väino

Raivo
Kadri
Katre


Koerad1
Koerad2


Koerad3
Koerad4
Koerad5


Ell
Loone


   ==>   

Vaata siit  teese 

© EFI, EKM FO, cps, Alar Madisson