VÕIM & KULTUUR 2

Bibliograafiline teave

Koostaja ja toimetaja: Mare Kõiva
Keeletoimetaja: Mare Kalda
Inglise keele toimetaja: Tiina Kirss
Makett: Avo Paistik
Pilditöötlus: Andres Kuperjanov
HTML: Diana Kahre
E-raamatu valmimist toetas:
EKKM14-344 Eesti keele, kultuuri ja folkloori kasutusalade
laiendamine ja tutvustamine elektroonilistel infokandjatel.
Väljaandja: EKM Teaduskirjastus
Postiaadress: Vanemuise 42, 51003 Tartu, Estonia
tel +372 737 7740, +372 737 7709; fax +372 737 7706
E-post: mare@folklore.ee
ISBN 978-9949-586-83-7 (pdf)
ISBN 978-9949-418-53-4 (trükis)
DOI: 10.7592/VK2.2006
E-väljaanne: Tartu 2018
Trükis: Tartu 2006
© Eesti Kirjandusmuuseum ja autorid
© Avo Paistik
Tagasi esilehele