Peiu koju saabumine, tanutamine ja panimed

43. Mõõgaisa tervitab peigu: „Tood tulles emanda endaga kaasa“ – Timo Kalmu

peigme kodo saadess laulavad peigme-poolised:

Peigmehe koju jõudes laulavad peigmehe­poolsed:

jo tuleb tulendeleb
peijokkeine poisikkeine
eile läksid kui isändä
tänä tuled kui kuninqa
tood emändä tullessasi
vardalööjä varjassasi
jumal teäneb vai eb teädä
ehk tood eidelle emändä
haudujalle hauguttaja
ehk toob puud tullessasa
kaikkad kahessa kä’essä
minqä lõhub ämmä lõuvad
na’o valge pää vanutab
kü’ü küljeluud tümmitäb

44. Neiu kaasanaine hindab peiu kodu: „Parem on olla küdide seltsis“ – Karoliina Kreintaal

neitsikkeine neitsijeni
parembi küdije küllä
kui one nadoje nalja
küdi meneb kündämäje
äiä poig ä’estämäje
nado naksuttab tuvassa
haljasteleb hamba’aida
ehk siin küllä kiidettässe
ja siis hulka oodettasse
küll on küllä hoidijuida
vara kokko kõrjajuida
küdi issub küllä päälla
nado naurikooba päälla
äi on salvu serva päälla
ämm jo kulbivarre päälla

45. Peig koos isamehe ja peiupoisiga palub ämmalt miniale jalgealust: „Too kambrist vana kasukas“ – Villu Talsi

jookse eitte jõuva eitte
käi eitte kärme’estä
too kambrist vana kasukka
kuhu toomi tõssettasse
nüüd tõin eidelle esikko*
haudujalle astelikko**
toojalle tulepuhuja

*esik – abiline, kes teise eest midagi teeb, toimetab; ka pulmategelane – pruudipoolsete pulmaliste juht
**astelik – töökas, tegus

nüüd tuleb peigmees ninq tõstab pruudi vankrild maha ühe kasukka päälle, joda peigme vanemmad sene tarvis sinne tooned. kasukka päälle jättäb mõrsi paari sukke.

Nüüd tuleb peigmees ning tõstab pruudi vankrilt maha ühe kasuka peale, mille peigmehe vanemad selle jaoks sinna toonud on. Kasuka peale jätab pruut paari sukki.

46. Neiu laulik tervitab: „Tere, uued uksepiidad!“ – Leanne Barbo

tere lingud tere langud
tere peerud tere parred
tere uuved uksepiidad
vastatsed vävi veräväd
ämmäkkene äiäkkene
mis te kauva katseletta
ulu aiga ooteletta
kas te säettä säerijanna
vai tasutta tallajanna

47. Mõõgaema uurib miniat: „Kas tõid õue hoidja?“ – Janika Oras

joba eit one säädänd sääred
hauduja tasonud tallad
peijokkeine poisikkeine
kas tõid õuve hoidijada
veräväje vardijada
karjaaija kaitsijada

48. Minia palub uuele kodule õnnistust: „Jumal hoia teie õue!“ – Eeva Talsi

jumal hoija teije õuve
Maarja kaitse teije karja
looja varjakko veräväd

49. Pruuttüdruk palub toas: „Päästke sõsar sõbast!“ – Mari Mae

pulmarahvas astuvad tuba, kuss varsi sene päälle panna minialle lattu* pähä, neijo-poolisitte lauladess:

Pulmarahvas astub tuppa, kus seejärel pannakse varsti miniale linik pähe, neiu­poolsete lauldes:

isämees ilusikkeine
peijopoiss punasikkeine
saja-küll-vanemb kuldasaksa
päestägä sõsar sõvasta
vaine vangiriijettesta
mo õ’e õlad va’ovad
pihad peened pakkattavad

*lattu – pruudilinik, uju; tütarlapse müts

50. Peiu kaasanaine kutsub tanutama: „Nüüd pannakse igilinale“ – Jaanika Ventsel

nüüd panna igilinalle
higilattu pääla’elle
hendasa vanendamaje
igädä lühendämäje
päädä hallije ajama

51. Mõõgaema paneb tanu minia pähe ja lööb minia põsele: „Unusta uni!“ – Janika Oras

kui kutsutti ämm tano panema minialle, tõisepooll lauda siis noorpaar istus, ja ämm tuli siis, võttas tano ja pani tano pähä ja siis lei minialle plaks veel sedäse vasta põske, et:

Kui kutsuti ämm miniale tanu pähe panema, siis istus teisel pool lauda noorpaar, ja ämm tuli, võttis tanu, pani tanu pähe ja siis lõi miniale veel plaksuga vastu põske, ise öeldes:

unesta uni
mälestä mänq

pija noor mees meeless

– veel üttel tagajärgi.

– nii ütles veel takkajärgi.

52. Neiu laulik kiidab pruudi tehtud panimeid: „Neid käis punepoes“ – Leanne Barbo

aig one söömäje asuda. perä noorikko jagab panimed, kussjuuress noorikko kaasikkod laulivad:

Aeg on sööma asuda. Pärast jagab noorik panimed (teatud kingid), kusjuures nooriku kaasikud laulavad:

etta teeä meije mehed
kuss nee käiväd kaasanaised
kas onvad punassa käined
kõllaheinissä kõnelled
maranassa matka’anned
neido käis punepuessa
siidilõnqude pesässä
see one kõrjand kõlleõksad
maijastand maranajuured

53. Peiu kaasanaine tänab vöö eest: „Hüvad vööd, hüvad panimed“ – Jaanika Ventsel

panimesaajad laulavad:

Panimesaajad laulavad:

hü’äd vööd hü’äd panimed
ladusammad lapse lahjad
õle terve tehtudasi
vaine vaiva nähtudasi
vöö sai lu’etajalle
põllepaula laulajalle
pani lapsehoidijalle

54. Neiu laulik uurib paarile aset tehes: „Kas on mullu tehtud säng?“ – Leanne Barbo

aig one magama mennä. noorikko kaasikkod lähväd noorepaarille asend tegemä, kussjuuress isi laulavad. peijopoiss annab sell aig õma henesa tehtost kibesest õlut ja viina.

Aeg on magama minna. Nooriku kaasikud lähevad noorpaarile aset tegema, mille juures ise laulavad. Peiupoiss annab sellal omaenese tehtud kibust õlut ja viina.

lähmmä sänqi katsomaje
kas one mullu tehtu sänqi
tunamullu toodu lauvad
kas on sammas sammeldanud
kõrjalaud one kõmmeldanud
peijokkene poisikkene
vävükkene veigokkene
kui ed õle tehnud heinusida
noore noorikko magada
en pane palakkujani
teije pitkille õlille
kõverille kõlkajalle

sene päälle asutta magama. muud rahvas muidugi õlgidella põrmandalla.

Seepeale minnakse magama – muu rahvas (peale pruutpaari) muidugi õlgedele põrandal.


55. Vananaiste tramp parmupillil Ruuben Kesleri esituses