Luna tasumine

7. Mõõgaisa lööb mõõgaga uksele risti: „Õue, nõiad, nurkadest!“ – Timo Kalmu

mõõgaisä tõmbab mõõga külle pääld, lauladess:

Mõõgaisa tõmbab külje pealt (tupest) mõõga, ise samal ajal lauldes:

mõilu mõilu meije mõõkka
raiju raiju meije rauda

n’da mõõkka vehkidess astuvad tuva poolle. ukse juure saadess lööb mõõgaisä mõõgaga ukse päälle risti ninq isämees vai mõõgaemä laulab, enne mõrsia tuba toomist:

Nõnda mõõgaga vehkides astuvad (peiupoolsed pulmalised) toa poole. Ukse juurde jõudes lööb mõõgaisa mõõgaga ukse peale risti ning isamees või mõõgaema (naissoost peiupoolne pulmavanem, tavaliselt mõõgaisa naine) laulab enne pruudi tuppa­toomist:

õuve tuusijad tuvasta
õuve nõijad nurkadesta
õuve arstid ahju pääldä
soolalausujad la’esta

sene päälle mõõgaisä ja -emä astuvad tuba. neije järell muidugi ka pulmalis’d. laud one valmis kaettunna ninq palutta võõrad lauvass asend võtta.

Seepeale mõõgaisa ja -ema astuvad tuppa. Nende järel muidugi ka pulmalised. Laud on kaetud ning külalisi palutakse lauda istuda.

8. Mõõgaema uurib, kas nad on oodatud: „Kas on pestud peiu pingid?“ – Janika Oras

mõõgaemä astub ligemba lauda, lauladess:

Mõõgaema astub lauale lähemale, sama­aegselt lauldes:

küll saab nähjä küll nähikse
kas on pesto peijo pengid
isäme ase ilattunna
kas one õrsida tuassa
kõrendida kõrvassutte
kus minu venda viskab vildi
kus sõsar sõva lauttab
minu venna vilti märgä
sõsari sõba ligune

9. Neiu laulik küsib luna: „Kas sina tõid, mis tõotasid?“ – Leanne Barbo

isämees isitti poiga
mees kallis kahesta looma
kas sina toid mii tõuttid
eile meillä õllessasi
tuna meillä käijessäsi

10. Mõõgaema annab raha: „Kopikas loetajale!“ – Janika Oras

mõõgaemä ja tämä kaasass tõised peigme-poolised laulavad:

Mõõgaema ja temaga koos teised peigmehe­poolsed (pulmalised) laulavad:

langud kulla kaunikkeised
küll m’nä tõin mii tõuttin
küll tõin ratsulla rahada
kimmelilla killinqida

nüüd annab mõõgaemä neijo-poolisille raha, üelless:

Nüüd annab mõõgaema neiu perele raha, ise öeldes:

kopkas lu’ettajalle
pool-kopkas laulajalle
tenusk lapsehoidijalle


11. Taaveti polka vilepillil Ruuben Kesleri esituses