Peiupoolsete saabumine pruudi koju

Sissejuhatus: Torupillilugu Ruuben Kesleri järgi Leanne Barbo esituses

1. Mõõgaisa küsib pruudi väraval: „Kas on luba tuppa tulla?“ – Timo Kalmu

saajasõit õlld öösette, kogovuse õhta. pulma eell sugulased kogonesivad pruudi-peijo kodo. ku saaj’ hommikko neijo kodo tuli, hüüs toropill:

Pulmasõitu tehti öösiti nn kogunemise õhtul. Sugulased kogunesid pulma eel pruudi ja peiu koju. Kui pulmarong hommikul neiu koju jõudis, hüüdis torupill:

tule tule tule tule

kui jõus langu talo ukse ede, siis hakkas mõõga­isä laulama:

Kui pulmarong jõudis langu (neiu pere) talu ukse ette, siis hakkas mõõgaisa (peiupoolne pulmavanem) laulma:

tere uuved langu uksed
kadakkaised kannukõrvad
kas luba tubaje tulla
aja õuveje hovosta

2. Neiu laulik pahandab: „Kuhu te kauaks viibisite?“ – Leanne Barbo

tulga tännä kõsjalaised
veegä mei’ vihatsed piijad
kõsiga nee kõlvattummad
ärgä veegä teedä mööde
veegä suurda sooda mööde
kust kukkub puu regeje
kust hakkab hago sabaje
misga lõhub ämmä lõuvad
kü’ü küürä õijendab
na’o natta kukkutteleb
kõsilaised mesilaised
kuhu te kauvast viibisittä
viibisittä võibusitta
me jo ammo oottasimma
lihad leemeje lagusid
kalad keesid kattelaje
kas õli hobo sõgeda
vai õli peigo pimedä
kukkest teidä kutsuttije
kanalaulust kaivettije
sijasöödüst saitta siije
tõurajoodust jõudasitta
kas jäittä teelle sõisumaje
saeverid* silitsemäje

*saeverid – saarjad (täimunad)

3. Mõõgaisa vabandab ja kiidab peigu: „Peig tappis teele tedreparve!“ – Timo Kalmu

peigme-poolised laulavad, istudess õma hobo­sette pääll:

Peigmehepoolsed laulavad oma hobustelt maha tulemata:

ei õllud hobo sõgeda
ei õllud peigo pimedä
teellä lendsi tetreparve
arolle harakkaparve
soossa susijaparve
minu veikkene vennakkeine
pühäpäivä püssiseppä
argipäivä atraseppä
tappi teelle tetreparve
püüparve põõsa’aije
peijokkeine poisikkeine
kui see metsäje lähäb
sääll tämä kuuske kumardeleb
sääll siis haaba armasteleb
siis one püssille püredä
käsirauvalle käredä
kodo ei tule toore’etta
maha ei issu ilvessettä
järille jänopojatta
linnud piiguttid pihussa
tetred kottissa kõhisid
susi suisutti süülissä
karu kallis kaindelassa

4. Neiu laulik kutsub peigu sadulast maha astuma: „Tõuse tõllast, peiukene!“ – Leanne Barbo

tõise tõllast peijokkeine
sa’a maha sadulasta
pistä saapa’ad saveje
kengäkannad kaste’eje

5. Mõõgaisa nõuab peiule jalgealust: „(Las ämm) toob siia tuhat lina!“ – Timo Kalmu

minu hella velvideni
älä tuise turjaldasa
kõnni kolju sõrvaldasa
sa’a saapa’ad lumeje
sukkavikkelid vedeje
kui see tuleb neijo eitte
toob siije tuhat linada
saab siije sadamed patjad
minu velje jalg’de alle
siis sinä tuise turjaldasa
saa maha sadulastasa

sene laulu päälle toovad neijo isä ja emä ühe riide, kuhu päälle peigmees hobose selläst astub. isämees hoiab peigme hovost suu kõrvast kinni. sene päälle tulevad paar neijo-poolist noord meest ja veeväd peigme hobose.

Selle laulu peale toovad neiu isa ja ema ühe riide, mille peale peigmees hobuse seljast maha astub. Isamees hoiab peigmehe hobust suu kõrvalt (rakmeist) kinni. Seepeale tulevad paar neiupoolset noort meest ja viivad peig­mehe hobuse ära.Ruuben Kesler. Foto: Peeter Parikas 1938 (ERA, Foto 851)

6. Viru valts viiulil Ruuben Kesleri esituses