Ajaloolist traditsiooni Rõuge kihelkonnast

Nursi, Kasaritsa, Saaluse ja Pindi vallast

Linda Vilmre Tartus 1927

ISSN: 1736-2547
ISBN: 9949-418-13-5
Copyright © Tartu 2005
E-raamatu valmistasid: Salle Kajak, Mare Kõiva
XHTML: Saamuel Vesik
Pilt: Rein Laiverik