II. Arhiive

Nimetada oleks nelja kirjeldetava valla arhiivid. Üldse on arhiivid korraldamata ja kohase ruumita. Nii asub, näit. Saaluse vallaarhiiv eeskojas trepi all, kuhu mõned riiulid on asetatud, Kasaritsas, kusagil teenija toas. Pea kõik arhiivid on rahutuste ajal enam või vähem kannatanud. Osa raamatuid on lõhutud ja põletatud, osa viinud vene punaväelased kaasa.

Pindi (1891 ühendati Pindi vallaga Leevi vald. Koguja märkus.) vallaarhiivis leiduvaist raamatuist oleks tähtsamad:

1. Pindi kogukonna kohtu protokollid 1865 a. peale

2) Lasva kogukonna kohtu protokollid 1865 a. peale (1892 ühendati Pindi ja Lasva vallakohtud, sellepärast on viimase protokollid Pindi vallamajasse toodud. Koguja märkus.).

3) Pindi valla nõukogu protokollid 1860 aastast

Vana-Kasaritsa (Vastse-Kasaritsa vald ühendati Vana-Kasaritsa vallaga 1890. aastal. Koguja märkus) vallaarhiiv on rahutuste tagajärjel palju kannatanud. Selle tõttu puuduvad arhiivist valla volikogu protokollid kuni 1897. aastani. Arhiivis leiduvaist raamatuist võiks nimetada järgmisi:

1) Valla nõukogu protokollid 1897 a. peale.

2) Vana-Kasaritsa kogukonnakohtu protokollid 1868. aastast alates. Neist puuduvad ainult 1884-1886 aastate protokollid.

3) Vastse-Kasaritsa kogukonnakohtu protokollid 1862-1888 a. Puuduvad 1871-1875 ja 1888-1890. aastate protokollid.

4) Vastse-Kasaritsa kogukonnakohtu lepinguraamat 1864-1891 a.

5) Saaluse kogukonnakohtu protokollid 1877-1890.

6) Saaluse kogukonnakohtu lepinguraamat 1865-1898 a.

Saaluse vallaarhiiv on eelmiseist rohkem rahutuste ajal kannatanud. Osa raamatuid olla vene sõjaväed kaasa viinud, muis olla lõhutud ja põletatud.

Nagu tähendatud, leiduvad Saaluse kogukonnakohtu protokollid kuni 1890. aastani Vana-Kasaritsa vallaarhiivis. Kohtuprotokollid 1914-1920 olevat Loosi (1914 kuni 1920 oli Loosi vald ühendatud Saalusega. Koguja märkus.) vallamajas. Kogukonnakohtu protokollid 1890-1914 a. on nähtavasti kaduma läinud. Nii jääks Saaluse vallaarhiivis leiduvaist raamatuist ainult nimetada:

1) Saaluse valla nõukogu protokollid 1870. a. alates.

Eelmiseist arhiivest täielikum ja korraldatum on Vastse-Nursi (Nursi olnud algul üks vald. 1765 jaotatud kaheks - Vastse- ja Vana-Nursiks. Vallad ühendatud peale 1920 (sekret.). Koguja märkus.) vallaarhiiv. Mainitud arhiivis leiduvaist on tähtsamad:

1) Valla volikogu protokollid - 1875-1887

Valla volikogu protokollid - 1887-1993

Valla volikogu protokollid - 1893-1895

Valla volikogu protokollid - 1896-1901

Valla volikogu protokollid - 1901-1905 a.

Valla volikogu protokollid - 1905-1907 a.

Valla volikogu protokollid - 1908-1911 a.

Valla volikogu protokollid - 1912-1915 ja edasi

2) Valla täiskogu protokollid - 1878-1902 a.

Valla täiskogu protokollid - 1902-1909 a.

Valla täiskogu protokollid 1909-1919 a.

3) Vaste-Nursi kogukonna protokollid: 1858-1862 a.

Vaste-Nursi kogukonna protokollid: 1862-1868 "

Vaste-Nursi kogukonna protokollid: 1868-1870 "

Vaste-Nursi kogukonna protokollid: 1870-1872 "

Vaste-Nursi kogukonna protokollid: 1874-1875 "

Vaste-Nursi kogukonna protokollid: 1876-1880 "

Vaste-Nursi kogukonna protokollid: 1880-1882 "

Vaste-Nursi kogukonna protokollid: 1884-1888 "

Vaste-Nursi kogukonna protokollid: 1888-1890 "

Vaste-Nursi kogukonna protokollid: 1892-1904 "

4) Vana Nursi kogukonna kohtu protokollid:

Vana Nursi kogukonna kohtu protokollid: 1855-1864 a.

Vana Nursi kogukonna kohtu protokollid: 1867-1872 a.

Vana Nursi kogukonna kohtu protokollid: 1873-1876 a.

Vana Nursi kogukonna kohtu protokollid: 1877-1880 a.

Vana Nursi kogukonna kohtu protokollid: 1880-1882 a.

Vana Nursi kogukonna kohtu protokollid: 1882-1886 a.

Vana Nursi kogukonna kohtu protokollid: 1886-1888 a.

Vana Nursi kogukonna kohtu protokollid: 1888-1889 ja edasi.

5) Vana-Nursi ülesütlemise raamat 1864.

6) Vastse-Nursi kogukonnakohtu lepinguraamat 1870-1890 a.

7) Vana-Nursi kaebtuste raamat 1879-1890 a.

8) Vastse-Nursi kaebtuste raamat - 1874-1879.