Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast Meeksi, Veriora ja Toolamaa valdadest

Erika Sepp

Tartu 2006

ISBN-13: 978-9949-418-56-5
ISBN-10: 9949-418-56-9
ISSN: 1736-2547
Copyright © Tartu 2006
© Radar, EKM EKLA, EKM USN
E-raamatu valmistasid: Epp Tamm
Toimetanud: Salle Kajak
XHTML: Saamuel Vesik
Pilt: